Om Odense Letbane
Nabo til letbanen

Sikkerhed for byggerier nær letbanen

 

Tredjepartsprojekter

Søg om tilladelse til at udføre et bygge- eller graveprojekt nær letbanen – også kaldet tredjepartsprojekter.

Har du et bygge- eller graveprojekt, der ligger så tæt på letbanen, at der kan være risiko eller fare forbundet med projektet – enten for letbanen eller for projektet – skal du søge om tilladelse hos Odense Letbane.

Som bygherre for et projekt i nærheden af letbanen er det dit ansvar ikke at gøre skade på letbaneinfrastrukturen eller letbanetogene. Projektet må heller ikke forsinke vores entreprenør.

Du er derfor forpligtet til at beskrive, hvordan du vil udføre projektet, uden at det er forbundet med risiko for at medføre skade på letbanen. Det er også dit ansvar at tilrettelægge arbejdet, så det ikke forstyrrer vores entreprenør.

Der kan være krav om, at du og dine folk gennemfører et kursus om sikkerhed på arbejdspladsen og/eller et kursus om, hvordan man må arbejde i et område, hvor der gennemføres test med letbanen, og hvor der derfor er strøm på letbanens kørestrømsystem.

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre?

Kontakt Torben Richter, projektleder for Areal & Rettigheder, hvis du har spørgsmål til ansøgningen, på telefon +45 30 33 41 87 eller mail til nabosag@odenseletbane.dk. Skriv gerne 'Tredjepartsprojekt' samt en passende titel i emnefeltet.

 

Procedure for sagsbehandling af tredjepartsprojekter

Du søger om tilladelse til at udføre dit projekt ved at sende en udførlig projektbeskrivelse, herunder information om:

 • Omfang
 • Udførelsesmetode (maskiner)
 • Anlægsperiode (start og slut)
 • Hvem udfører opgaven
 • Plan- og evt. snittegninger
 • Hvis der skal arbejdes på vejareal, er det afklaret med vejmyndigheden om og hvornår, der kan opnås en rådighedstilladelse?
 • Indflydelse på trafikken
 • Øvrige informationer der vurderes at være relevante for Odense Letbanes behandling af ansøgningen

For projekter under terræn også:

 • Arbejdes der under de lag, der bærer letbanesporet 
 • Ledninger: Plantegning (eventuelt med angivelse af sende-/modtagergrube), snittegninger, længdeprofil, information om selve boringen for eksempel injiceres der, og i så fald hvornår (undervejs eller bagefter), og om/hvordan I løbende sikrer, at I er i rette position.

For projekter over terræn også:

 • Arbejdes der i højden (i så fald hvor højt)?
 • Anvendes der stillads eller lift?
 • Hvordan er stilladset fastgjort til bygningen?
 • Skal der hejses materialer op og i så fald hvordan?
 • Hvordan sikres det, at materialer/genstande ikke falder ned?

 

Send din ansøgning

Ansøgningen sendes til Odense Letbane på nabosag@odenseletbane.dk. Skriv gerne 'Tredjepartsprojekt' samt en passende titel i emnefeltet.

 

For tilmelding til kursus om sikkerhed på arbejdspladsen

Kontakt , Rene Langelund Larsen, HSE-manager, CME på renelangelund.larsen@sweco.dk eller tlf. 60 40 15 01

 

For tilmelding til kursus om strømsikkerhed

Kontakt testteamet hos sporentreprenøren Comsa på mail til tcom.odense@gmail.com eller telefon +45 29 32 77 05.

 

Tidsplan for strøm og testkørsler

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse