Om Odense Letbane
Nabo til letbanen

Sikkerhed for letbanens naboer

 

Letbanens testkørsler er i fuld gang! Det betyder blandt andet, at der er strøm i køreledningerne.

Er du nabo til letbanen, er der en række forhold, du bør kende til: 


Rør aldrig ved en køreledning og hold afstand

Letbanens køreledninger hænger i over fem meters højde, så du kan ikke lige komme til at røre ved dem - men kravl aldrig op i masterne. 

Skulle det ske, at en køreledning bliver revet ned, må du aldrig røre ved den. Og du skal holde dig på minimum fem meters afstand. (Nedfaldne køreledninger vil altid blive fjernet hurtigst muligt)

 

Skal du udføre arbejde tæt på letbanen?

Skal du som nabo til letbanen udføre arbejde tæt på letbanen, gælder særlige forhold for eksempel ved vinduespudsning, facaderenovering mm.

Som udgangspunkt kræver det en særlig tilladelse, hvis du skal udføre arbejdsopgaver mindre end 4 meter fra nærmeste skinne. Dog undtaget helt små opgaver som eksempelvis at feje fortov. 

Først og fremmest skal du af hensyn til din egen sikkerhed overveje, om dit arbejde risikerer at komme inden for sikkerhedszonen (4 m. fra nærmeste skinne). Har din stige for eksempel en højde, der gør, at den kan ramme ind i zonen, hvis den vælter?

FØR, du går i gang - kontakt altid Odense Letbane på telefon 63 75 74 73 eller mail til nabosag@odenseletbane.dk.

For at gøre sagsbehandlingen hurtigere, kan du med fordel indsende en række informationer om dit arbejde med det samme. 

Se tjekliste for hvilke informationer, vi skal bruge for at give en tilladelse.

 

Brug af vand og el - vær ekstra forsigtig

Ved brug af haveslange er sikkerhedsafstanden 4 meter fra enden af haveslangen til kørestrømsledningen. Ret aldrig vandstrålen direkte mod køreledningen.

Skal du bruge elektriske apparater, der er sluttet til elnettet (f.eks. hækkeklipper), skal du holde minimum 5 meters afstand fra letbanens kørestrøm.

Er du i tvivl? Kontakt Odense Letbane på telefon 63 75 74 73 eller mail til nabosag@odenseletbane.dk.

Parkering i forbindelse med dit arbejde

På visse veje nær letbanen kan det være svært at finde parkering lige foran din ejendom. Ifølge Odense Kommune skal du benytte nærliggende sidegader, som ligger tæt på din bolig.

Du kan også søge om dispensation hos Odense Kommune, hvis du kortvarigt skal parkere på fortov eller cykelsti for at komme tæt på din bolig (f.eks. ved flytning). Læs mere på Odense Kommunes hjemmeside. 

 

 

Kontakt Odense Letbane, før du gør noget!

Som regel kan Odense Letbane vurdere din forespørgsel inden for 1-2 arbejdsdage. Er det en simpel arbejdsopgave, vil du snarest derefter kunne komme i gang. 

I andre og mere komplekse tilfælde skal du sende en ansøgning, som typisk har en sagsbehandlingstid på op til 14 dage.

Hvis der er risiko for, at dit arbejde kommer inden for sikkerhedszonen (4 m. fra nærmeste skinne), kan det blive nødvendigt at slukke for kørestrømmen til letbanen. Det skal planlægges, og det kan betyde, at dit arbejde skal udføres om natten. Det kræver en tilladelse.

Vær også opmærksom på, at hvis du hyrer håndværkere til at udføre arbejde på dit hus (nær letbanen), så er det DIT ansvar at sikre, at håndværkerne kender sikkerhedsreglerne for arbejde nær letbanen. 

Kontakt Odense Letbane på telefon 63 75 74 73 eller mail til info@odenseletbane.dk

 

Letbanens køreledninger er ufarlige - hvis du ikke gør noget dumt

 

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse