Om Odense Letbane
Nabo til letbanen

Sådan bliver letbanens sikkerhed godkendt

 

I løbet af 2021 skal både togleverandøren Stadler, sporentreprenøren Comsa og operatøren Keolis indhente en lang række forskellige godkendelser fra Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen, før Odense Letbane kan slå dørene op for almindelige passagerer.

 

De mange godkendelser, der skal være på plads, handler grundlæggende om, at det kan dokumenteres, at sikkerheden på letbanen er opfyldt. At det er fuldt ud forsvarligt at køre med passagerer. Og at det er trygt og sikkert at færdes for den øvrige trafik i byen.

 

Faktisk er planen, at alle sikkerhedsgodkendelser skal være på plads, inden Keolis skal køre prøvedrift i cirka to måneder forud for åbningen.

 

Prøvedriften skal derfor primært bruges til at forsikre sig om, at Keolis har sin organisation og procedure på plads til at køre efter fuld køreplan. 

 

Dermed har Keolis mulighed for at korrigere eventuelle uhensigtsmæssigheder i deres procedurer forud for, at man starter den egentlige drift med passagerer.

 

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

Letbanens testkørsler er et vigtigt skridt på vejen mod at få godkendt letbanen til at køre med passagerer.

 

 

Togleverandøren Stadler skal indhente to typer af godkendelser på letbanetoget.

 

Den første er en typegodkendelse, der handler om, at den pågældende letbanemodel overhovedet kan og må anvendes på letbanen i Danmark. Den anden er en såkaldt ibrugtagningstilladelse af det enkelte togsæt. Det svarer til at sætte en nummerplade på køretøjet.

 

Godkendelsen foregår ved, at en uafhængig instans, en såkaldt assessor, tjekker, at Stadlers dokumentation er fyldestgørende og bekræfter, at toget lever op til kravene for kørsel på infrastrukturen og den gældende lovgivning.

 

 

Sådan foregår letbanens testkørsler

 

 

Sporentreprenøren Comsa skal parallelt med dette søge om en ibrugtagningstilladelse af hele letbanesystemet.

 

Comsa er allerede i gang med at teste delsystemer, og herefter skal samspillet mellem de forskellige systemer testes.

 

Også her skal en uafhængig assessor løbende gennemgå og tjekke, at COMSAs dokumentation er fyldestgørende og tilstrækkelig.

 

Som den sidste skal COMSA gennemføre den såkaldte SODT (System Operation Demonstration Test) for at kunne bevise, at systemet er fuldt ud funktionsdygtigt. Og at det er muligt at køre en fuld køreplan med op til 14 tog samtidig, dog naturligvis uden passagerer.

 

 

Trafiksikkerhed omkring letbanen

 

 

Endelig skal operatøren Keolis også indhente en række godkendelser for at kunne få lov at køre med passagerer.

 

Blandt andet skal de have godkendt deres sikkerhedsledelses-system. Det er en række beskrivelser af, hvordan Keolis som operatør og infrastrukturforvalter vil håndtere sikkerheden under driften - både den daglige sikkerhed og i nødsituationer.

 

Keolis skal desuden have en licens som operatør og en godkendt uddannelse til deres letbaneførere.

 

Derudover skal Keolis udarbejde trafikale regler for letbanen. Det kan for eksempel handle om, med hvilken hastighed en letbane må køre igennem en station. Og så skal Keolis udarbejde tekniske sikkerhedsregler for arbejder nær letbanen, sådan at der kan udføres et byggeri eller opsættes et stillads på en nabogrund.

 

Med andre ord er der alt i alt tre aktører og mange godkendelser, der skal hentes hjem.

 

 

Følg letbanearbejdet i byen - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse