Om Odense Letbane
Nabo til letbanen

Odense Letbane samler byen

 

Odense Letbane bliver rygraden, der skal binde udviklingen i byen sammen og skabe synergi og sammenhæng mellem de mange knudepunkter og store udviklingsprojekter.

 

Ud over at forbedre den kollektive trafikbetjening i byen i væsentlig grad har letbanen samtidig en positiv effekt på miljøet.

Erfaringer viser desuden, at letbaner er vækstgeneratorer. Letbanen i Odense vil give et samfundsøkonomisk boost til byen med ejendomsværdistigninger og øget handelsliv. Desuden vil nye byrum opstå eller genopstå langs linjen. Med masser af plads til passagerer og cykler skaber letbanen et godt udgangspunkt for effektiv transport mellem bydele, erhvervsliv, kulturtilbud og uddannelsesinstitutioner.


(Artiklen fortsætter under kortet) 

 

Letbanens linieføring er placeret der, hvor den i fremtiden kan øge tilgængeligheden for flest mulige beboere, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. I campusområdet med SDU, Cortex Park og Nyt OUH vil i omegnen af 60.000 mennesker få deres daglige gang, og her vil letbanen blive nødvendig for at sikre effektiv transport til, fra og i området.


(Artiklen fortsætter under videoen) 

 

FAKTA OM ODENSE LETBANE

 

• Odense Letbane forventes at åbne i efteråret 2021.

 

• Første etape af Odense Letbane bliver godt 14 km. Hele turen forventes at tage omkring 42 minutter.

 

• Der bliver 26 stationer på linjen fra Tarup igennem centrum og til Hjallese.

 

• Letbanen kører på el og i eget spor. Det er derfor en støjsvag og effektiv transportform med høj komfort.

 

• Letbanen kører op til 70 km/t på åbne stræk, men kun 5-10 km/t, hvor der er fodgængere. Der er altid en fører i letbanetoget.

 

• Der vil være afgang med 7,5 minutters mellemrum i dagtiden på hverdagen. På øvrige tidspunkter vil frekvensen variere.

 

• En letbane kan transportere omkring 200 mennesker på én gang.

 

• Der forventes cirka 35.500 passagerer på hverdage – og ca. 10-11 millioner passagerer om året.

 

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse