Om Odense Letbane
Nabo til letbanen

Letbanens etape 2

 

Baggrund og status

Letbanens etape 2 består af to forgreningslinjer til etape 1. Den sydlige gren går fra Vesterbro til Odense Zoo, og den nordøstlige gren går fra krydset Ørbækvej/Nyborgvej ned af Ejbygade og gennem Vollsmose til Seden.

Letbanens etape 2 er ikke endeligt politisk besluttet af Odense Byråd. Siden 2016 har Odense Kommune dog sparet et beløb op årligt til at udarbejde et beslutningsgrundlag for etape 2.

Det skal bestå af en opdatering af udredningsrapporten for etape 2, der blev lavet i 2015, og en VVM-undersøgelse, der skal belyse alle forhold vedrørende miljø, trafikale implikationer, betydning for naboer og så videre.

Dette arbejde skal danne grundlag for en endelig politisk behandling af etape 2 i Odense Byråd.

Odense Byråd har i 2019 bedt Odense Letbane P/S om at udarbejde dette beslutningsgrundlag på grund af virksomhedens erfaringer med at anlægge etape 1.

Det er imidlertid alene Odense Byråd, der skal tage stilling til, om etape 2 skal bygges. Det sker på baggrund af en offentlig debat i høringsperioderne for VVM, som Odense Kommune står for.

 

(Artiklen fortsætter under kortet)

 

Hvorfor etape 2 *

I 2011 vedtog Odense Byråd letbanens etape 1 og planlagde, at Odense i tilfælde af en senere udvidelse skal udbygge letbanen til en H-model med to linjer og en fælles strækning gennem bymidten.

I alt vil letbanens linje 1 og 2 (indenfor en radius af 500 meter) kunne betjene:

  • 52.000 beboere
  • 45.000 arbejdspladser
  • Mere end 25.000 uddannelsespladser

Med H-modellen kommer begge linjer i berøring med Odense Banegård og bymidten – og får dermed et større passagergrundlag.

H-modellen giver mulighed for hyppigere drift på de mest centrale strækninger på nettet.

Etape 2’s nordlige gren til Vollsmose og Seden hænger tæt sammen med infrastrukturplanen for Vollsmose, der lægger op til at åbne bydelen op for resten af byen. Her tiltænkes letbanen en central rolle i omdannelsen.

*) Fra udredningsrapporten for etape 2 (2015)

 

Fakta om etape 2 *

Etape 2 består af to forgreninger til etape 1, som betyder, at etape 2 samlet set vil gå fra Seden til Odense Zoo.

Nordøstlig forgrening går fra Korsløkke Station til Seden Syd.

Sydlig forgrening går fra Vesterbro Station til Odense ZOO.

Linjen er 12,1 km lang – heraf 7,7 km nye skinner.

14 nye letbanestationer – 5 på den sydlige forgrening og 9 på den nordlige.

I forbindelse med anlæggelsen af etape 1, er der allerede lagt sporskifter til etape 2 ved Korsløkke Station og ved Vesterbro Station.

*) Fra udredningsrapporten for etape 2 (2015)

 

Tidslinje for Odense Letbanes etape 2

2011 Odense Byråd vedtager, at Odense skal have en letbane, som skal udgøres af en H-model med to linjer og en fælles strækning gennem bymidten.
2013

Letbaneprojektet deles op i etape 1, som går fra Hjallese til Tarup, og etape 2, som består af to forgreninger. De skal gå fra henholdsvis Nyborgvej til Vollsmose/Seden og fra Vesterbro til Odense Zoo.

2015

Udredningsrapport for letbanens etape 2 bliver udarbejdet af Odense Kommune.

2016 Odense Byråd vedtager en opsparingstrappe for etape 2, blandt andet til en opdateret udredningsrapport og en VVM-undersøgelse.
2019 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet bevilger 15 millioner kroner til en forundersøgelse og VVM-undersøgelse af den nordøstlige gren.
2019 Principbeslutning i Odense Byråd om igangsættelse af forundersøgelse og VVM for hele letbanens etape 2, herunder opdatering af udredningsrapporten. Odense Letbane P/S får til opgave at udarbejde et beslutningsgrundlag.
2020

Forhøring om etape 2 samt udarbejdelse af hvidbog og VVM-skitse.

2021

Offentlig høring af etape 2 og politisk behandling af VVM-redegørelse, udarbejdelse af plangrundlag og eventuelt politisk beslutning af projektet.

 

Følg letbanearbejdet i byen - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse