Om Odense Letbane
Nabo til letbanen

Pressemeddelelser 2015

 

Odenseanerne er trods bøvl og gener generelt positive over for letbanen 

Siden maj har borgerne og erhvervslivet i Odense oplevet vejarbejde, støj og omkørsler på grund af arbejdet med at gøre byen klar til letbanen. Derfor er den generelle tilslutning til letbaneprojektet faldet en smule. Flertallet er dog fortsat positive, især blandt erhvervslivet er der stor forståelse for de gener, som arbejdet medfører. Læs pressemeddelelsen her.

18. december 2015

 

Siemens kommer med i udbuddet om letbanevogne

Efter at togfabrikanten Bombardier har trukket sig fra konkurrencen om at levere letbanevogne til Odense, har Odense Letbane P/S godkendt Siemens til at byde på vogne. Dermed er tyske Siemens kraftigt repræsenteret i buddet på såvel vogne som skinner. Læs pressemeddelelsen her

2. december 2015.

 

Odense Letbane styrker den tekniske ledelse af letbaneprojektet

Odense Letbane P/S har ansat Steen Lykke i en nyoprettet stilling som teknisk direktør. Han har i mere end to årtier arbejdet med ledelse af store infrastrukturprojekter, senest som teknisk direktør og seniorrådgiver i Femern A/S. Ansættelsen er derfor en styrkelse af direktionen hos Odense Letbane P/S. Læs pressemeddelelsen her.

1. december 2015

 

Udbud på Odense Letbane skydes i gang med infodag for leverandører

Torsdag 26. november afholder Odense Letbane P/S ”Tender Launch” for de virksomheder og konsortier, der er udvalgt til at byde på letbanevognene og transportsystemet. Dagen vil byde på information om letbaneprojektet og udbudsprocessen samt sætte rammen for det kommende års forhandlinger. Læs pressemeddelelsen her.

23. november 2015

 

Træer ved Bilka og Ikea skal fældes inden arkæologiske undersøgelser

Odense Bys Museer skal undersøge jorden ud for Bilka og Ikea for spor fra fortiden. Derfor bliver en større gruppe træer nu fældet. For hvert vejtræ, der bliver fældet i forbindelse med letbaneprojektet, vil der blive plantet to nye. Læs pressemeddelelsen her.

19. november 2015

 

Nyt bestyrelsesmedlem i Odense Letbane P/S

Advokat Niels Walther-Rasmussen, partner i Mazanti-Andersen Korsø Jensen, er blevet udpeget som nyt bestyrelsesmedlem i Odense Letbane P/S. Læs pressemeddelelsen her.

19. november 2015

 

Vejarbejde i vigtigt kryds på Middelfartvej påvirker trafikken om natten

Fra tirsdag 17. til torsdag 19. november i tidsrummet klokken 18.00 – 06.00 skal Vandcenter Syd arbejde i to brønde, der ligger midt i krydset mellem Grønløkkevej og Middelfartvej/Vesterbro. Læs pressemeddelelsen her.

13. november 2015

 

Ny portal hos letbanen gør det nemt for underleverandører at byde sig til

Det skal være nemt for mindre underleverandører at gøre opmærksom på sig selv over for de store virksomheder og konsortier, der skal bygge letbanen i Odense. Derfor lancerer Odense Letbane P/S som de første i Danmark en ”matchmaking-side”, hvor de kommende leverandører og underleverandører kan finde hinanden. Læs pressemeddelelsen her.

10. november 2015

 

Mere end 2000 skolebørn får refleksveste af letbanen

Torsdag 5. november deler børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen gule refleksveste ud til indskolingsbørn på Vestre Skole – på vegne af Odense Letbane. Efterfølgende vil alle elever i 0.-3. klasse på skoler langs linjeføringen få en refleksvest. Odense Letbane uddeler vestene for at styrke trafiksikkerheden, når der i de kommende år er gravearbejde på skolevejen. Læs pressemeddelelsen her.

2. november 2015

 

Hule træer skal fældes nu af hensyn til fredede flagermus

Når det er nødvendigt at fælde træer i forbindelse med klargøringen af byen til fremtidens letbane, skal det ikke gå ud over eventuelle flagermus. Derfor skal bestemte træer fældes i perioden september-oktober, mens flagermus hverken yngler eller sover vintersøvn. Læs pressemeddelelsen her.

26. oktober 2015

 

Optimal konkurrence opnået på letbanen

Odense Letbane P/S har nu prækvalificeret de virksomheder og konsortier, som får lov til at byde på letbanens transportsystem og vogne. Interessen har været stor, og blandt de udpegede er både danske og internationale virksomheder. Læs pressemeddelelsen her.

24. september 2015

 

Bestyrelsesmedlem trækker sig fra Odense Letbane

Peter Schäfer, der er medlem af bestyrelsen hos Odense Letbane P/S, har valgt at trække sig ud af bestyrelsen. Det skyldes, at han tillige er bestyrelsesformand hos CG Jensen, som indgår i et konsortium, der netop er blevet prækvalificeret til at byde på Odense Letbane P/S. Læs pressemeddelelsen her.

24. september 2015

 

Fjernvarmen kommer på tværs af Vestre Stationsvej i weekenden

Det er nødvendigt at lukke en del af Vestre Stationsvej af for trafik i begge retninger i weekenden den 18. – 20. september, fordi der skal omlægges fjernvarmerør på tværs af vejbanen. Beboere og erhvervsdrivende på Vestre Stationsvej vil have begrænset adgang fra sidegaderne. Læs pressemeddelelsen her.

16. september 2015

 

De første ekspropriationer til letbanen er blevet behandlet

Ekspropriationskommissionen har nu gennemført de første ordinære ekspropriationsforretninger i forbindelse med anlæggelsen af Odense Letbane. Odense Letbane P/S har stor forståelse for, at de enkelte sager kan være svære for de berørte, men henholder sig til Ekspropriationskommissionens afgørelser – og gør samtidig opmærksom på, at kendelserne kan ankes. Læs pressemeddelelsen her.

7. september 2015

 

Krydset Store Glasvej / Vestre Stationsvej bliver lukket i tre dage

I weekenden den 28. – 30. august er det nødvendigt at lukke krydset Store Glasvej / Vestre Stationsvej for kørsel i begge retninger. Lukningen skyldes, at der skal omlægges fjernvarmerør. Der laves flere ændringer i de lokale trafikforhold for at afbøde eventuelle gener for trafikanterne. Læs pressemeddelelsen her.

26. august 2015

 

Hovedentreprenører til letbanen søges

Odense Letbane P/S begynder nu processen med at finde hovedleverandørerne til transportsystemet og til letbanevognene. Således udbydes to af de i alt fire udbudspakker, som letbaneprojektet er delt op i. Samtidig vil Odense Letbane iværksætte tiltag, så underleverandører får mulighed for at vise deres interesse. Læs pressemeddelelsen her.

3. juli 2015

 

Anker Boye fræser den første asfalt for Odense Letbane

Pressen er inviteret med onsdag den 1. juli, hvor Odense Letbane P/S for første gang begynder på arbejdet ude i byens gader. Det kommende arbejde med at forstærke Albanibroen kræver, at asfalten bliver fjernet. Borgmester Anker Boye vil føre fræsemaskinen på de første meter. Læs hele pressemeddelelsen her

29. juni 2015

 

Infomødet på Vestre Stationsvej bliver udsat

By- og Kulturforvaltningen og Odense Letbane har tirsdag den 21. april annonceret et infomøde for naboerne til letbanebyggeriet på Vestre Stationsvej. Det er dog nødvendigt at udsætte mødet. Udsættelsen skyldes, at det endnu ikke er blevet afklaret politisk, hvordan gravearbejdet skal foregå, og hvilken betydning det vil få for afviklingen af trafikken. Læs hele pressemeddelelsen her.

15. april 2015

 

Invitation: Byrådet overdrager ansvaret til letbanens bestyrelse

Anker Boye indsætter officielt tirsdag den 24. marts 2015 den fem mand store bestyrelse for Odense Letbane – på vegne af byrådet. Pressen er velkommen til en efterfølgende reception, der også markerer, at anlægsloven er vedtaget, og at vejen nu er banet for, at arbejdet med at bygge byens letbane for alvor kan gå i gang. Læs hele pressemeddelelsen her.

18. marts 2015

 

Letbanen afholder infomøder forud for ledningsflytninger

Snart vil odenseanerne for første gang møde arbejdere i gadebilledet, som gør byen klar til den kommende letbane. Her går forsyningsselskaberne nemlig i gang med at flytte vand- og varmerør, el- og it-kabler samt andre forsyningsledninger, der løber langs med Odense Letbane. Derfor afholder Odense Letbane og By- og Kulturforvaltningen sammen i alt 13 infomøder langs strækningen. Læs hele pressemeddelelsen her.

13. februar 2015

 

Stærkt hold skal føre Odense Letbane frem

De fem medlemmer af den professionelle bestyrelse for Odense Letbane P/S er blevet godkendt af Økonomiudvalget i Odense Byråd. De kommende bestyrelsesmedlemmer repræsenterer hver for sig en stor og tung faglighed, som kan komme letbanen til gavn. Læs hele pressemeddelelsen her.

5. februar 2015

 

Letbanen skifter spor i udbudsproces

Det er godt købmandsskab, der har fået Odense Letbane til at dele opgaven med at bygge, levere og drive letbanen op i fire mindre entrepriser. Interessen i markedet har nemlig ændret sig, siden strategien om at gå efter en totalentreprise blev lagt. Læs hele pressemeddelelsen her.

5. februar 2015

 

Odenseanerne har forståelse for gener ved letbanebyggeri

Både borgerne og de erhvervsdrivende i Odense forventer gener i forbindelse med byggeriet af byens letbane. Og de har i vidt omfang forståelse for gener på kort sigt, fordi de kan se fordele på længere sigt. Samtidig er odenseanerne tilfredse med den information, de får. Det er nogle af konklusionerne i en Megafon-måling, som Odense Letbane har fået foretaget i begyndelsen af december. Læs hele pressemeddelelsen her.

5. januar 2015

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse