Om Odense Letbane
Nabo til letbanen

Pressemeddelelser 2016

 

Børn og unge har malet byens længste og flotteste letbanetog på Ørbækvej

På et 65 meter langt byggepladshegn langs Ørbækvej kan byens længste og flotteste letbanetog nu ses. Værket er blevet til på initiativ fra Odense Letbane i samarbejde med lokale institutioner og kunstner Christian Dinesen. Læs pressemeddelelsen her

20. december 2016

 

Her er de endelige navne på letbanens 26 stationer

De endelige navne på letbanens stationer ligger nu fast, efter Odense Byråd har godkendt navnene på onsdagens byrådsmøde. Stationsnavnene er blevet til på baggrund af en proces, der blandt andre har involveret store interessenter langs letbanestrækningen. Læs pressemeddelelsen her.

14. december 2016

 

Spærring i krydset Nyborgvej/Palnatokesvej i den kommende weekend

På grund af VandCenter Syds arbejde i krydset mellem Nyborgvej og Palnatokesvej/Reventlowsvej er det nødvendigt at lukke det meste af krydset af for biltrafik i weekenden – fra fredag 18. november om aftenen til tidligt om morgenen mandag 21. november. Læs pressemeddelelsen her.

17. november 2016

 

Fjernvarme Fyn arbejder i krydset Middelfartvej/Grønløkkevej i den kommende uge

Fra lørdag 19. november til fredag 25. november skal Fjernvarme Fyn omlægge rør i krydset mellem Grønløkkevej og Middelfartvej/Vesterbro. Det får betydning for trafikken i sydgående retning på Grønløkkevej, som bliver indsnævret op mod krydset. Natten mellem lørdag og søndag bliver der desuden spærret helt i sydgående retning. Læs pressemeddelelsen her.

16. november 2016

 

Nyborgvej er spærret endnu et par dage ved Ejbygade-krydset

I weekenden har VandCenter Syd arbejdet på at lægge en stor regnvandsledning på tværs af Nyborgvej umiddelbart øst for Ejbygade-krydset. Desværre er man stødt på uforudsete problemer, som har forsinket arbejdet. Læs pressemeddelelsen her.

14. november 2016

 

Omkørsel på Nyborgvej og Palnatokesvej i den kommende weekend

Fra fredag 11. november om aftenen til tidligt mandag morgen bliver både Nyborgvej og Palnatokesvej spærret på en del af strækningen, fordi VandCenter Syd skal lægge rør på tværs af vejbanen. Derfor skal nogle bilister ud på en omkørsel i weekenden. Læs pressemeddelelsen her.

9. november 2016

 

Middelfartvej bliver spærret ved jernbanebroen i den kommende weekend

Fra fredag den 4. november klokken 18.00 til mandag den 7. november klokken 05.00 bliver en del af Middelfartvej, umiddelbart øst for jernbanebroen, spærret for trafik i begge retninger. Lukningen er nødvendig, fordi Fjernvarme Fyn skal lægge et fjernvarmerør på tværs af vejbanerne. Læs pressemeddelelsen her.

2. november 2016

 

Kom til infomøde om forberedende vejarbejde på Rismarksvej

Odense Letbane og Odense Kommune afholder infomøde for beboere og erhvervsliv langs Rismarksvej, som snart skal forberedes til det kommende letbanebyggeri. Mødet bliver afholdt torsdag 10. november på Tarup Bibliotek. Læs pressemeddelelsen her.

27. oktober 2016

 

Højstrupvej bliver spærret vest for rundkørslen fra uge 43

Fra mandag 24. oktober og frem til midten af december bliver Højstrupvej lukket for biltrafik i begge retninger på strækningen mellem rundkørslen ved Møllemarksvej og Yrsavej. Læs pressemeddelelsen her.

20. oktober 2016

 

Østre Stationsvej spærres ud for Hotel Cabinn i den kommende weekend

Fra fredag 14. oktober klokken 18.00 til mandag 17. oktober klokken 05.00 bliver Østre Stationsvej spærret, fordi der skal lægges et kloakrør på tværs af vejbanerne. Det betyder omkørsel for bilisterne og ændringer i mange busruter – med mindre dårligt vejr forhindrer gravearbejdet. Læs pressemeddelelsen her.

11. oktober 2016

 

Indkørsel til Palnatokesvej bliver lukket mandag 10. oktober

Fra mandag 10. oktober og frem til midten af november graver VandCenter Syd i krydset mellem Palnatoksvej og Nyborgvej. Derfor er det nødvendigt at lukke af for indkørsel fra Nyborgvej til Palnatokesvej. Læs pressemeddelelsen her.

6. oktober 2016

 

Natten mellem tirsdag og onsdag bliver Middelfartvej spærret

Fra tirsdag 4. oktober klokken 24 og indtil onsdag 5. oktober klokken 05 vil Middelfartvej kortvarigt være spærret for biltrafik i begge retninger på strækningen mellem Roesskovsvej/Christmas Møllers Vej og jernbanebroen. Læs pressemeddelelsen her.

3. oktober 2016

 

Stadionvej bliver spærret – men inden da genåbner Roesskovsvej

På grund af fjernvarmearbejde bliver Stadionvej spærret fra mandag 3. oktober og en måneds tid frem. Spærringen vil være i den sydlige del af krydset ved Hauges Plads. Inden da, fredag 30. september, bliver den midlertidige spærring for enden af Roesskovsvej dog ophævet, så trafikken i stedet kan glide dén vej. Læs pressemeddelelsen her.

29. september 2016

 

Vejarbejde på tværs: To af Odenses indfaldsveje bliver påvirket i weekenden

Både på Middelfartvej og Ørbækvej skal forsyningsselskaberne i den kommende weekend grave på tværs af vejbanen. Derfor er det nødvendigt at lukke Middelfartvej af for trafik i begge retninger mellem Hauges Plads og Christmas Møllers Vej. Og på Ørbækvej bliver den ene side, de nordgående spor, lukket af mellem Munkerisvej og Nyborgvej. Læs pressemeddelelsen her.

15. september 2016

 

Torsdag dekorerer elever fra Odense Friskole letbanens byggehegn

Billedkunstholdet på Odense Friskole skaber i løbet af torsdag 15. september et værk på byggehegnet ved Benedikts Plads. Værket skal være med til at forskønne pladsen, indtil den nye Benedikts Plads tager form i forbindelse med letbanebyggeriet. Læs pressemeddelelsen her.

13. september 2016

 

Venstresving midlertidigt forbudt fra Østre Stationsvej til Nørregade

På grund af gravearbejde på Østre Stationsvej mellem Nørregade og Thomas B. Thriges Gade er det fra onsdag 14. september og frem til begyndelsen af november ikke muligt som bilist at dreje til venstre ad Nørregade, når man kommer fra øst på Østre Stationsvej. Læs pressemeddelelsen her.

9. september 2016

 

Fra mandag lukkes enden af Roesskovsvej og L. A. Rings Vej midlertidigt

På grund af gravearbejde er det fra mandag 12. september nødvendigt at lukke af for biltrafik for enden af to veje i Odense: Roesskovsvej lukkes af mod Middelfartvej, mens L. A Rings Vej lukkes af mod Ørbækvej. Begge steder skal der omlægges forsyningsledninger ved det nærliggende kryds. Læs pressemeddelelsen her.

9. september 2016

 

Nu er stitunnel under Ørbækvej åbnet – lidt forsinket

Nu er den nye stitunnel under Ørbækvej ved L. A. Rings Vej blevet åbnet op for fodgængere og cyklister. Dermed bliver skolevejen nemmere og mere sikker for børn i området. Læs pressemeddelelsen her.

22. august 2016

 

Vestre Stationsvej igen åben for trafik i begge retninger

Forsyningsselskaberne er færdige med at grave i vejbanen på Vestre Stationsvej. Derfor er ensretningen nu blevet ophævet. Læs pressemeddelelsen her.

26. juli 2016

 

Vejarbejde i TBT-krydset i uge 30 – færre kørebaner end normalt 

VandCenter Syd er i øjeblikket i gang med at føre et ny, stort kloakrør under Thomas B. Thriges Gade. I uge 30 skal røret føres under hjørnet af krydset, hvor Østre Stationsvej møder Thomas B. Thriges Gade. Læs pressemeddelelsen her.

21. juli 2016

 

Ekstraordinært vejarbejde i Thomas B. Thriges Gade-krydset 

Fra søndag aften og frem til og med onsdag skal Vandcenter Syd grave ved Thomas B. Thriges Gade-krydset. Det fører til indsnævringer og ændringer i kørebaner i krydset. Er du i bil, anbefales du at finde alternative ruter, hvis det er muligt. Læs pressemeddelelsen her.

23. juni 2016

 

Aften- og nattelukning af Ørbækvej i den kommende weekend 

I weekenden fredag 17. juni – søndag 19. juni er det nødvendigt at lukke et stykke af Ørbækvej af for trafik i tidsrummet cirka mellem klokken 20 og 05. Her skal der arbejdes på tværs af vejen mellem Nyborgvej og Munkerisvej. Læs pressemeddelelsen her.

16. juni 2016

 

Bydernes første priser er overvejende høje 

Byderne på transportsystemet og på letbanevognene har nu afgivet deres første priser til Odense Letbane P/S. Priserne er overvejende høje og har stor spredning. Men der er penge at hente ved at benytte en række håndtag, såsom ændringer i udførelsesplanen, begrænsning af økonomiske risici og fokus på ”need to have” frem for ”nice to have”. Læs pressemeddelelsen her.

7. juni 2016

 

Kom til infomøde om forberedende vejarbejde på Nyborgvej 

Nyborgvej skal snart gøres klar til, at letbanen kan blive bygget. Derfor afholdes et infomøde for beboere og erhvervsliv på Nyborgvej. Mødet bliver afholdt torsdag 9. juni på Phønix. Læs pressemeddelelsen her.

25. maj 2016

 

Kom ned i atomsikret bunker og hør om Odenses krigshistorie 

24. – 26. maj slår Odense Letbane dørene op til en gammel beskyttelsesbunker, som i mange år har ligget gemt væk på Vestre Stationsvej. Her vil Peter Freisleben fra Odense Bunkermuseum fortælle om bunkerens historie fra slutningen af Anden Verdenskrig og op gennem Den Kolde Krig. Læs pressemeddelelsen her.

19. maj 2016

 

Fjernvarmearbejde: Udkørsel i Ikea-krydset bliver lukket i cirka fire uger 

Fra 17. maj og cirka fire uger frem er det nødvendigt at lukke af for udkørsel fra Stærmosegårdsvej til Ørbækvej på grund af fjernvarmearbejde. Indkørsel til butiksområdet med blandt andet Rosengårdscentret og Ikea er fortsat mulig ad Stærmosegårdsvej, mens Gørtlervej kan anvendes som omkørsel, når man skal ud. Læs pressemeddelelsen her.

13. maj 2016

 

Fra 1. maj kan man igen køre i begge retninger i Benediktsgade 

Fra på søndag bliver ensretningen af Benediktsgade ophævet, og P-pladserne bliver genetableret. Bybusserne vender også tilbage. Arbejdet med at forberede Benediktsgade til letbanen fortsætter dog. Læs pressemeddelelsen her.

29. april 2016

 

Danske virksomheder skal bane vejen for Odense Letbane 

10 danske entreprenørvirksomheder er blevet udvalgt til at byde på Odense Letbanes kommende udbud af byrumsentrepriser. Der skal flyttes fortove, cykelstier og vejbaner for at skabe plads til letbanens spor gennem Odense. Arbejdet begynder til oktober. Læs pressemeddelelsen her.

25. april 2016

 

Hvem kan levere 1300-1600 nye vejtræer til Odense Letbane? 

Prækvalifikationen på Odense Letbanes udbud af beplantning er i gang. I løbet af sommeren skal der findes en leverandør af de mange nye træer, som skal plantes langs letbanens linjeføring. Træerne skal være med til at sikre, at letbanen bidrager til et grønnere Odense. Læs pressemeddelelsen her.

15. april 2016

 

Nu begynder arbejdet med at gøre Østre Stationsvej klar til letbanen 

Fra mandag 18. april begynder vejarbejdet, som skal forberede Østre Stationsvej til letbanen. Trafikken bliver opretholdt i begge retninger på den vigtige færdselsåre. I perioder vil vejen dog blive indsnævret til ét spor i hver retning, når det er nødvendigt af hensyn til arbejdet. Læs pressemeddelelsen her.

14. april 2016

 

Odense Letbane undersøger markedet for drift og vedligeholdelse 

I løbet af 2017 begynder udbuddet af drift og vedligeholdelse på Odense Letbane. For at sikre en optimal udbudssituation vil Odense Letbane P/S opsøge markedet for operatører, der kan drive og vedligeholde letbanen. Målet er at sikre den bedst mulige konkurrencesituation og timing i udbuddet. Læs pressemeddelelsen her.

14. april 2016

 

Nu skal Middelfartvej gøres klar til byens kommende letbane 

I denne uge begynder arbejdet med at gøre Middelfartvej klar til byens kommende letbane. De lokale forsyningsselskaber skal flytte rør og kabler i jorden, så de ikke kommer til at ligge under letbanens spor i fremtiden. Under arbejdet vil Middelfartvej være åben for trafik i begge retninger. Læs pressemeddelelsen her.

5. april 2016

 

Benediktsgade bliver spærret for gennemkørsel i weekenden 

I den kommende weekend, fra fredag 1. april efter myldretiden og indtil tidligt om morgenen mandag 4. april, bliver Benediktsgade spærret for gennemkørsel, da der skal sænkes rør og ledninger i to store render på tværs af gaden. Læs pressemeddelelsen her.

30. marts 2016

 

Odense Letbane indgår aftale om samarbejde med Byg til Vækst 

Odense Letbane P/S har onsdag den 16. marts indgået en samarbejdsaftale med Byg til Vækst. Samarbejdet giver letbanens entreprenører mulighed for at gøre brug af Byg til Væksts netværk og hjælp til at sikre, at byens sociale klausuler i forbindelse med store byggeprojekter, kan blive opfyldt. Læs pressemeddelelsen her.

16. marts 2016

 

Den ene ende af Benediktsgade bliver ensrettet fra midten af næste uge 

Benediktsgade bliver ensrettet fra Albanigade ned til Netto fra midten af uge 5. Herefter vil det indtil maj kun være muligt at køre over Benedikts Plads i retning mod Nyborgvej. Ensretningen får også indflydelse på flere busruter. Læs pressemeddelelsen her.

29. januar 2016

 

Bydere på letbanen får større chance for at vinde efter frafald af konsortier 

Nogle af de prækvalificerede bydere på vogne og transportsystem til letbanen er ikke længere med i kapløbet om at vinde leverancerne. Det øger de øvriges chance for at vinde udbuddet, hvis de rammer den rigtige pris. Odense Letbane P/S forventer, at det resulterer i skarpere bud fra de resterende bydere. Læs pressemeddelelsen her.

18. januar 2016

 

Mulige bydere inviteres til infodag om Odense Letbanes byrums-entrepriser 

Prækvalifikationen på udbuddet af Odense Letbanes såkaldte Civil Works-entrepriser er i gang. Torsdag 21. januar afholder Odense Letbane P/S en industridag for entreprenører, som er interesserede at deltage i udbuddet om at anlægge vejbaner, cykelstier og fortove omkring letbanen. Læs pressemeddelelsen her.

11. januar 2016

 

Ensretningen af Vestre Stationsvej udvides op til Rugårdsvej 

Arbejdet med at flytte forsyningsledninger mellem Fjordsgade og Rugårdsvej går i gang mandag 11. januar. Derfor bliver indsnævringen af vejbanen og ensretningen på Vestre Stationsvej udvidet. Læs pressemeddelelsen her.

7. januar 2016

 

 

Pressemeddelelser 2015

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse