Om Odense Letbane
Nabo til letbanen

Pressemeddelelser 2017

 

Kom til infomøde om letbanearbejdet på Nyborgvej

Odense Letbane og Odense Kommune afholder onsdag 10. januar infomøde om letbanens anlægsarbejde på Nyborgvej, der begynder i første kvartal 2018, og som vil få betydning for trafikken på Nyborgvej. Læs pressemeddelelsen her.

27. december 2017

 

Opbakningen til letbanen er stabil – der er stadig flere for end imod

Letbanen har stadig flere tilhængere end modstandere i Odense. Det gælder både blandt almindelige borgere og i det lokale erhvervsliv. Samtidig er der forholdsvis stor og fortsat stigende tilfredshed med letbanens kommunikation. Læs pressemeddelelsen her.

15. december 2017

 

Barslund skal anlægge letbanetracé og byrum foran banegården

Barslund A/S skal stå for noget af det mest bynære og komplicerede anlægsarbejde, letbaneprojektet har at byde på. Entreprenørfirmaet er det tredje, som Odense Letbane A/S har skrevet anlægskontrakt med. Den ekstra entreprenør vil styrke kapaciteten og dermed fremdriften i det samlede projekt. Læs pressemeddelelsen her.

1. december 2017

 

Midlertidig lukning på Hjallesegade fra mandag 13. november

En del af Hjallesegade bliver lukket i cirka en måned, mens Fjernvarme Fyn skal lægge rør på tværs af vejen. Gravearbejdet er Fjernvarme Fyns sidste omgang ledningsflytninger i forbindelse med letbaneprojektet. Læs pressemeddelelsen her.

10. november 2017

 

God konkurrence om at drifte og vedligeholde letbanen

Fem virksomheder er blevet prækvalificeret til at byde på letbanens kommende drift og vedligehold, når den begynder at køre forventeligt i slutningen af 2020. Dermed er der skabt en god konkurrencesituation i de kommende udbudsforhandlinger. Læs pressemeddelelsen her.

6. november 2017

 

Hjallesegade spærres ved Svendborgvej i weekenden

Der skal omlægges fjernvarmerør på Hjallesegade forud for letbanen. Derfor er det nødvendigt at spærre Hjallesegade fra Svendborgvej til Egegårdsvej i den kommende weekend. Læs pressemeddelelsen her.

26. oktober 2017

 

Langesøsti-tunnel snart klart til letbanen

Vejbanen oven over Langesøsti-tunnelen skal asfalteres for at kunne afslutte tunnelarbejdet. Det får konsekvenser for trafikken på Rismarksvej på fredag 27. oktober og mandag 30. oktober. Læs pressemeddelelsen her.

25. oktober 2017

 

Fjernvarmen kommer på tværs: Weekendlukning på Middelfartvej

Fra fredag den 6. oktober klokken 19.00 til mandag den 9. oktober klokken 05.00 bliver en del af Middelfartvej spærret for trafik i begge retninger. Lukningen er nødvendig, fordi Fjernvarme Fyn skal omlægge fjernvarmerør på tværs af vejbanerne. Læs pressemeddelelsen her

4. oktober 2017

 

M.J. Eriksson vinder tredje kontrakt på letbanens anlægsarbejde

M.J. Eriksson A/S skal stå for alt det indledende anlægsarbejde, der skal skabe plads til letbanen, på strækningen mellem Nyborgvej og Hjallese Station. Entreprenørfirmaet har netop vundet den tredje kontrakt ud af fire mulige på arbejdet med at flytte vejbaner, cykelstier og fortove. Læs pressemeddelelsen her

2. oktober 2017

 

Odense Letbane søger en operatør til letbanedrift og vedligehold

Odense Letbane P/S har nu indledt jagten på den operatør, der skal drive den kommende letbane. Udbuddet bliver afgjort i anden halvdel af 2018, hvor vinderen får ansvaret for drift og vedligeholdelse af letbanen i op til 15 år. Læs pressemeddelelsen her

20. september 2017

 

Natlukning på Nyborgvej fra mandag aften til tirsdag morgen

Fra mandag 18. september klokken 18.00 til tirsdag morgen klokken 05.00 Nyborgvej spærret på den østlige side af Ejbygade-krydset på grund af vejarbejde. Læs pressemeddelelsen her

15. september 2017

 

Kom til infomøde om letbanens anlægsarbejde på Rismarksvej og Højstrupvej

Odense Letbane og Odense Kommune afholder tirsdag 12. september infomøde for beboere og erhvervsliv på Rismarksvej og Højstrupvej. Arbejdet med at skabe plads til letbanen i det eksisterende vej- og fortovsareal går nemlig snart i gang på Rismarksvej samt den nordlige del af Højstrupvej. Læs pressemeddelelsen her

31. august 2017

 

Weekendarbejde på Rismarksvej fører til indsnævring og natlukning

I den kommende weekend, fra fredag 1. september klokken 18.00 til mandag 4. september klokken 05.00, lægger Fjernvarme Fyn rør på tværs af Rismarksvej ud for Skjoldsvej.  Læs pressemeddelelsen her

29. august 2017

 

Arkil skal anlægge byrum rundt om letbanen på Rismarksvej

Odense Letbane P/S har skrevet kontrakt med entreprenørfirmaet Arkil A/S, som har vundet den tredje af i alt syv entrepriser på arbejdet med at flytte vejbaner, cykelstier og fortove forud for letbanebyggeriet. Denne gang gælder det anlægsarbejdet på Rismarksvej samt den nordlige del af Højstrupvej. Læs pressemeddelelsen her

21. august 2017

 

Kom til infomøde om letbanens anlægsarbejde i Hjallese

Odense Letbane og Odense Kommune afholder onsdag 23. august infomøde for beboere og erhvervsliv på Hjalleseskolen. Arbejdet med at skabe plads til letbanen i det eksisterende vej- og fortovsareal går nemlig snart i gang i Hjallese. Læs pressemeddelelsen her

17. august 2017

 

Østre Stationsvej bliver åbnet en uge tidligere end planlagt

Senest mandag 24. juli vil trafikforholdene på Østre Stationsvej vende tilbage til det velkendte, når Fjernvarme Fyn og VandCenter Syd afslutter gravearbejdet foran banegården. Det betyder også, at busserne vender tilbage til holdepladserne på OBC Østre Stationsvej. Læs pressemeddelelsen her

20. juli 2017

 

M.J. Eriksson vinder anden kontrakt på letbanens anlægsarbejde

M.J. Eriksson A/S skal også stå for arbejdet med at flytte vejbaner, cykelstier og fortove forud for letbanebyggeriet på den anden af i alt syv delstrækninger gennem Odense. Odense Letbane P/S har netop indgået kontrakt nummer to med entreprenørfirmaet på dén del af anlægsarbejdet, der blandt andet omfatter det kommende P-anlæg ved motorvejen. Læs pressemeddelelsen her.

30. juni 2017

 

Busser og biler skal finde nye veje ved banegården i sommerferien

Fra mandag 26. juni og cirka fem uger frem flyttes alle busser til Dannebrogsgade bag ved Odense Banegård Center. Biler bliver ledt igennem busterminalen i Adamsgade, og Nørregade ensrettes mod syd. Trafikomlægningen skyldes, at Fjernvarme Fyn skal arbejde på Østre Stationsvej. Læs pressemeddelelsen her.

20. juni 2017

 

Omkørsel på Rugårdsvej ved Rismarksvej i den kommende weekend

Fjernvarme Fyn er i fuld gang med arbejdet på Rismarksvej og skal lægge rør på tværs af Rugårdsvej ved Rismarksvej. Rugårdsvej bliver derfor spærret for biltrafik i den vestlige side af krydset i perioden fra fredag 16. juni klokken 18.00 til mandag 19. juni klokken 05.00. Læs pressemeddelelsen her.

14. juni 2017

 

Letbanens store kontrakter er godkendt

Alle tre bidragsydere til Odense Letbane P/S har nu godkendt, at letbanen kan indgå de to store kontrakter med henholdsvis Comsa S.A.U, der skal levere transportsystemet, og Stadler Pankow GmbH, der skal levere letbanevognene. Der er også netop skrevet under på den første kontrakt vedrørende flytning af veje, fortove og cykelstier. Læs pressemeddelelsen her.

9. juni 2017

 

M.J. Eriksson baner vej for letbanen på Ørbækvej

Den første entreprenør på letbanens arbejde med at flytte veje, fortove og cykelstier er netop udpeget. Det var M.J. Eriksson A/S, der blandt seks bydere tilbød den laveste pris og vandt entreprisen, som begynder på den nordlige del af Ørbækvej i løbet af kort tid. Læs pressemeddelelsen her.

8. juni 2017

 

Omkørsler på Nyborgvej i weekenden og de kommende to uger

På grund af fjernvarmearbejde bliver en del af Nyborgvej lukket for trafik fra lørdag aften til mandag morgen. Fra mandag vil indkørslen til Palnatokesvej fra Nyborgvej være lukket i cirka 14 dage. Læs pressemeddelelsen her.

8. juni 2017

 

Nyt bestyrelsesmedlem i Odense Letbane P/S

Magnus Jonasson er blevet udpeget som nyt bestyrelsesmedlem i Odense Letbane P/S. Han bringer stor erfaring med drift og vedligeholdelse af jernbaner ind i organisationen. Læs pressemeddelelsen her.

31. maj 2017

 

Ny letbaneudstilling på hjul skal styrke dialog med naboer

Odense Letbane skruer op for nabokommunikationen med ny mobil udstilling, der gør det nemt for lokalområdets beboere at blive klogere på projektet og få svar på deres spørgsmål. Udstillingen fungerer nemlig også som kontor i marken. Den åbner i forbindelse med, at letbanens anlægsarbejde går i gang på Ørbækvej. Læs pressemeddelelsen her.

24. maj 2017

 

Kom til infomøde om letbanens anlægsarbejde på Ørbækvej

Odense Letbane og Odense Kommune afholder tirsdag 30. maj infomøde for beboere og erhvervsliv på Ørbækvej på Ejerslykkeskolen. Snart går anlægsarbejdet nemlig i gang, hvor der skal skabes plads til letbanen i det eksisterende vej- og fortovsareal. Læs pressemeddelelsen her.

19. maj 2017

 

Rismarksvej spærres ved Snorresvej søndag eftermiddag og aften

Fra søndag 21. maj klokken 15.00 til mandag 22. maj klokken 05.00 bliver en del af Rismarksvej spærret for gennemkørende biltrafik, da Fjernvarme Fyn skal på grave tværs af vejen ud for Snorresvej. Læs pressemeddelelsen her.

18. maj 2017

 

Odense Letbane udpeger de foretrukne bydere

Konkurrencen har virket, konstaterer Odense Letbane, efter at have evalueret de sidste priser fra byderne. Letbanen kan således nu offentliggøre, hvem der er de foretrukne bydere til henholdsvis transportsystemet og letbanevognene. Det bliver Comsa S.A.U og Stadler Pankow GmbH, der - såfremt staten, regionen og kommunen godkender kontrakterne - skal anlægge letbanen i Odense. De to entreprenører kan levere til priser, der ligger indenfor budgettet inklusiv reserver. Læs pressemeddelelsen her.

28. april 2017

 

Omkørsel på Nyborgvej i de kommende to weekender

I de næste to weekender, fra fredag aften til tidligt mandag morgen, skal Fjernvarme Fyn omlægge rør på tværs af Nyborgvej. Derfor bliver Nyborgvej lukket for biler ved Nansensgade. Bilister kan i stedet køre ad Reventlowsvej, Rødegårdsvej og Østerbæksvej. Læs pressemeddelelsen her.

26. april 2017

 

Rugårdsvej bliver spærret to steder i den kommende weekend

VandCenter Syd skal omlægge kloakrør på tværs af Rugårdsvej i krydset ved Rismarksvej, hvilket fører til lukning af Rugårdsvej på den vestlige side af krydset. Samtidig arbejder Fjernvarme Fyn og andre ledningsejere i krydset Rugårdsvej / Østre Stationsvej, der bliver lukket helt af i alle retninger – ligesom i sidste weekend. Læs pressemeddelelsen her.

6. april 2017

 

Omkørsel på Store Glasvej i de kommende uger

I de kommende uger tilkobler VandCenter Syd nye kloakrør på Store Glasvej – på strækningen mellem Vestre Stationsvej og Dronningensgade. Derfor bliver den sydlige ende af Store Glasvej spærret for gennemkørsel fra mandag 3. april og cirka tre uger frem. Læs pressemeddelelsen her.

31. marts 2017

 

Omkørsel på Stationsvejen og Rugårdsvej i de kommende to weekender

VandCenter Syd skal koble den nye hovedbrønd i krydset Rugårdvej / Vestre Stationsvej på kloaksystemet. Det er derfor nødvendigt at lukke hele krydset i alle retninger de to næste weekender – hvis vejret tillader det. Læs pressemeddelelsen her.

29. marts 2017

 

Rettelse: Forkert dato i pressemeddelelse om natlukning på Nyborgvej

Odense Letbane P/S udsendte tidligere tirsdag en pressemeddelelse om natlukning af en del af Nyborgvej i denne uge. Miljømyndigheden har dog netop efter udsendelsen ændret tilladelsen til natarbejdet, så det bliver udført natten til lørdag samt natten til søndag – i stedet for i hverdagene. Læs pressemeddelelsen her.

28. marts 2017

 

Natlukninger på Nyborgvej fra onsdag til fredag i denne uge

Over den kommende tid vil det være nødvendigt at lukke dele af Nyborgvej om natten samt eventuelt i weekenden – på grund af fjernvarmearbejde på tværs af vejbanerne. Lukningerne vil løbende blive meldt ud på odenseletbane.dk, hvor man med fordel kan tilmelde sig nyhedsbrevet. Læs pressemeddelelsen her.

28. marts 2017

 

Omkørsel på Vestre Stationsvej ved Rugårdsvej i weekenden

Fjernvarme Fyn skal også i den kommende weekend omlægge rør på tværs af Stationsvejen. Arbejdet foregår i krydset ved Rugårdsvej fra fredag den 17. marts om aftenen til mandag den 20. marts tidligt om morgenen. Læs pressemeddelelsen her.

16. marts 2017

 

Fjernvarmen skal på tværs – omkørsel på Østre Stationsvej i weekenden

I den kommende weekend skal Fjernvarme Fyn omlægge rør på tværs af Østre Stationsvej ud for Hans Tausens Gade. Derfor er det nødvendigt at lukke en kort strækning af Østre Stationsvej fra fredag 10. marts om aftenen til tidligt om morgenen mandag 13. marts. Læs pressemeddelelsen her.

9. marts 2017

 

Nu begynder arbejdet med at forberede Rismarksvej til letbanen

Om få år skal letbanen køre langs Rismarksvej – med den nordlige endestation ved Tarup Center. Inden byggeriet kan gå i gang, skal forsyningsselskaberne flytte deres rør, som ikke må ligge i vejen for letbanen. Ledningsarbejdet, som begynder nu, får betydning for trafikken på Rismarksvej. Læs pressemeddelelsen her.

3. marts 2017

 

Hjallesegade bliver lukket ud mod Svendborgvej i cirka to uger

Efter at arbejdet med at flytte forsyningsledninger på Hestehaven er så godt som overstået, er turen nu kommet til Hjallesegade. Her begynder VandCenter Syd sit arbejde med at flytte kloakrør i uge 10. Det får betydning for biltrafikken. Læs pressemeddelelsen her.

3. marts 2017

 

Flere for end imod letbanen

Selvom opbakningen til Odense Letbane daler hos Odenses borgere og erhvervsliv, så er der stadig flere tilhængere end modstandere. Samtidig er der udpræget tilfredshed med kommunikationen fra letbanen. Læs pressemeddelelsen her.

10. januar 2017

 

Rugårdsvej lukket for indkørsel fra Østre Stationsvej fra mandag 9. januar indtil februar

Fra mandag morgen 9. januar og indtil februar skal VandCenter Syd lægge nye kloakrør på Rugårdsvej på strækningen mellem Østre Stationsvej/Vestre Stationsvej og Jarlsberggade. Derfor er det nødvendigt at lukke af for indkørsel fra Østre Stationsvej og Vestre Stationsvej til Rugårdsvej. Bilister skal i stedet køre via Fjordsgade. Læs pressemeddelelsen her.

6. januar 2017

 

 

Pressemeddelelser 2016

 

Pressemeddelelser 2015

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse