Om Odense Letbane
Nabo til letbanen

Pressemeddelelser 2019

 

Odense Letbane kommenterer ikke lækkede dokumenter  

Odense Letbane kan konstatere, at andre parter i den verserende økonomiske strid med Barslund lækker fortrolige dokumenter til pressen. Letbanen henviser til, at sagen vil følge de retlige spilleregler, som gælder i det danske samfund, når der er uenigheder i byggebranchen. Læs pressemeddelelsen her.

19. december 2019

 

Odense Letbane påbyder Barslund at genoptage arbejdet  

Efter flere ugers forgæves dialog med entreprenørfirmaet Barslund på baggrund af en uenighed om økonomi har Odense Letbane nu afsendt et varslingsbrev til Barslund, hvor det kræves, at de genoptager arbejdet i fuldt omfang senest den 6. januar. Sker det ikke, overgår sagen til voldgiftsnævnet. Læs pressemeddelelsen her.

18. december 2019

 

Ensretning på Vestre Stationsvej i fire måneder

På grund af letbanens sporarbejde er det – i lighed med tidligere – nødvendigt at ensrette en stor del af Vestre Stationsvej frem til midten af maj. Ensretningen træder i kraft tirsdag den 15. januar. Læs pressemeddelelsen her.

10. januar 2019

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse