Information

Letbanen - aktuel status

Sidst opdateret 28. april 2022


I de seneste måneder er der gennemført en lang række test af det fysiske anlæg, af lyskryds, it- og kommunikationssystemer mm., ligesom togsættene har gennemgået en række forskellige test, f.eks. bremse- og accelerationstest. Der er også foretaget støj- og vibrationsmålinger, der skal dokumentere, at letbanen overholder støjgrænserne.

Sideløbende med testforløbet har letbanens driftsoperatør, Keolis, været i fuld gang med at uddanne og træne de kommende letbaneførere samt de styringsmedarbejdere, der skal overvåge kørslen fra letbanens kontrolcenter i Hjallese.

I løbet februar og marts 2022 er der blevet gennemført test- og træningskørsel på hele strækningen med op til 13 tog på strækningen samtidig. Den såkaldte SODT (System Operations Demonstration Test) er netop gennemført på 14 dage. Det var den sidste store test, som letbaneentreprenøren, COMSA, skal gennemføre.

Alle letbaneførere og styringsmedarbejdere er færdiguddannede og dermed klar til at indgå i driften af letbanen.

Tirsdag 26. april 2022 blev de sidste sikkerhedsgodkendelser til kørsel med passagerer givet fra Trafikstyrelsen. Samme dag overdrog COMSA letbanesystemet til Odense Letbane P/S og driftsoperatøren Keolis.

Kommende aktiviteter

Maj

Keolis skal som det allersidste skridt gennemføre en prøvekørsel over fire uger, som begyndte onsdag 27. april 2022. Her kører letbanen i en periode efter fuld køreplan, men uden passagerer. Prøvekørslen skal sikre, at Keolis har organisationen og alle procedurer på plads inden åbningen.

Forløber prøvekørslen som planlagt, og der i øvrigt ikke opstår andre uforudsete udfordringer, forventes letbanen at kunne åbne i slutningen af maj.

Der kan desuden være forskellige reparationer af belægninger i og udenfor sporet samt diverse installationer, der også skal udføres i løbet af foråret og sommeren.

I løbet af foråret skal de sidste træer i projektet plantes, ligesom der også skal udskiftes træer, de steder, hvor de er gået ud. Arbejdet med belægninger og træplantning rundt om stationen ved Vesterbro er gået i gang.

I løbet af maj forventes det sidste lag asfalt, det såkaldt slidlag, at blive lagt ud på vejbanerne på strækningen mellem Stadionvej og Nyborgvej og på cykelstierne på hele strækningen.

Få seneste nyt fra Odense Letbane - tilmeld dig nyhedsbrevet her

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse