Om Odense Letbane
Nabo til letbanen

Parkering Odense Syd

 

Odense Letbane anlægger et stort parkeringsanlæg lige nord for motorvejsafkørsel 50 ved Munkebjergvej og indkørslen til NytOUH.

P-anlægget kommer til at bestå af i alt 791 parkeringspladser, hvoraf de fleste er tæt på letbanestationen, asfalterede og af høj klasse, mens 200 pladser vil være placeret længere ude i periferien og belagt med grus. 


Nu bliver området ved motorvejen gjort klar til P-plads 

 

Det forventes at blive gratis at benytte P-pladsen som letbane-bruger. Der er dog ikke taget stilling til, hvordan driften af P-anlægget skal foregå. 

Der bliver også seks busholdepladser, blandt andet møntet på fjernbusser, og handicap-parkeringspladser samt forskellige servicefaciliteter som videoovervågning, toiletter og venteskur. Desuden anlægges minimum 75 cykel-parkeringspladser.

 

Zoom ind på kortet og se, hvordan P-anlægget kommer til at se ud.

 

Ideen med parkeringsanlægget er, at pendlere, besøgende i Odense samt ansatte og brugere af universitetet og det nye regionshospital skal have nemt ved at parkere tæt ved motorvejsafkørslen – og derefter springe på letbanen med mål på Nyt OUH, SDU eller én af de andre af de i alt 26 stationer, som kommer til at ligge på letbanens strækning igennem Odense.

Lige syd for parkeringsanlægget skal letbanens store vedligeholdelses- og kontrolcenter ligge. Det bliver samlingssted for overvågning af driften samt vedligeholdelse, rengøring og parkering af letbanetogene, når dagens sidste tur er afsluttet.

Parkeringsanlægget bliver bygget i løbet af 2. halvdel af 2019. Det er entreprenørfirmaet M.J. Eriksson, der udfører arbejdet, som er en del af den anlægskontrakt med at bygge nye veje, cykelstier og fortove, som de vandt på den sydlige del af letbaneprojektet.

 

M.J. Eriksson vinder anden kontrakt på letbanens anlægsarbejde

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse