Vær sikker i trafikken

Læs om hvordan du færdes sikkert i trafikken sammen med letbanen.

Letbanen kører nu med passagerer. Letbanen kører tværs igennem Odense fra den sydlige del, igennem centrum til den nordvestlige del. På sin vej passerer den 56 trafikkryds samt en række uregulerede indkørsler. Derfor er det vigtigt, at man som trafikant holder sig til den nye faktor i trafikken. 

Et fyldt letbanetog kan veje op mod 60 ton, så man vil altid blive den lille i et sammenstød. Heldigvis sker der som regel kun materiel skade, når der sker ulykker – for ofte kan letbaneføreren nå at bremse og sænke hastigheden inden et sammenstød.

Men letbaneføreren kan ikke dreje toget og undvige. Så disse ting skal du være ekstra opmærksom på, når letbanetogene begynder at køre i Odenses trafik.

 

Odense Kommune: Sådan skal du færdes nær letbanen


Vigtige budskaber om trafiksikkerhed

Tag musikken ud af ørerne

Letbanen kører næsten lydløst. Derfor kræver det en anden form for agtpågivenhed, når du vil krydse letbanens spor, end du er vant til. Hvis du for eksempel går med musik i ørerne, kan du godt høre biler og busser, når du krydser vejen. Letbanen kan dog næppe høres gennem musikken.

Se dig godt for

Et letbanetog er bredere, end du måske tror. Du skal derfor altid være opmærksom, når du bevæger dig inden for den kantsten, der markerer letbanesporet. Det er vigtigt at se dig for, uanset om du er gående, cyklist eller bilist.

Stop for gult

Letbanen har ’grøn bølge’ gennem byen, så den ikke skal holde for rødt mere end højst nødvendigt. Som bilist er du måske vant til, at du godt kan snige dig over i et lyskryds, selvom der er gult. Med letbanen bliver det særligt vigtigt, at du standser for gult, så du ikke risikerer at ’hænge’ ude i krydset, når letbanen kører forbi.

Kør ikke på cykel i sporet

Letbaneskinnerne fremstår som riller i overfladen, som et cykeldæk godt kan sætte sig fast i. Derfor skal du som cyklist sørge for at krydse sporet så vinkelret som muligt. Det gør du bedst ved kun at benytte de markerede overkørsler – og ved at du aldrig kører på langs i selve letbanesporet.

Sikkerhed i infrastrukturen

Ud over at man som trafikant selv skal være opmærksom, er infrastrukturen omkring letbanen også tilrettelagt sådan, at ulykker i så vidt omfang som muligt kan undgås. Sikkerhed er tænkt ind overalt langs letbanestrækningen.

Langs letbanen er grænsen mellem sporet og den øvrige trafik markeret af en kraftig kantsten, en såkaldt 'bordursten'. I den nye bymidte er sporet desuden markeret med en anderledes klinkebelægning end i de tilstødende fodgængerarealer.

Da toget er bredere, end man måske tror, er det bordurstenen, man skal holde øje med som trafikant. Når man kommer inden for bordurstenen, er man inde i det areal, hvor man kan risikere at blive ramt af toget, hvis man er uopmærksom.

Køreledninger hænger naturligvis også sådan, at man ikke kan komme i karambolage med dem under normale omstændigheder. De hænger minimum 4,8 meter over vejarealet - og typisk oppe i 5 meters højde. Den maksimale højde for køretøjer er 4 meter.

Derudover er hele letbanestrækningen gennemgået af en sikkerhedsrevisor for at udpege de punkter, hvor der kan være særlige udfordringer - så der kan blive lavet tiltag som for eksempel omlægning af stier, særlige svingrestriktioner eller opsætning af hegn.

Følg skilte og lysregulering

Letbanen følger de almindelige færdselsregler, herunder lysreguleringen i kryds. Letbanen vil altid have ’grøn pil’, når den krydser et vej- eller stiforløb – og den krydsende trafik vil have rødt lys. Derfor er det vigtigt, at du er ekstra opmærksom på lysreguleringen, og at du overholder et eventuelt svingforbud.

Følg færdselsloven

I teorien kan der ikke ske sammenstød mellem letbanen og den øvrige trafik – hvis alle bare overholder færdselsreglerne. Alligevel sker der af og til sammenstød. Det skyldes stort set altid en kombination af uopmærksomhed og brud på færdselsloven. For eksempel at man svinger til venstre et sted, hvor man ikke må svinge til venstre. At man ikke overholder en stoplinje. Eller at man kører/cykler/går over for rødt lys.
 

Odense Kommune: Sådan skal du gøre som fodgænger i et lyskryds

 

Kører du lastbil eller andet stort køretøj?

Letbanens køreledninger hænger i over fem meters højde på hele strækningen. Så længe du holder dig under den maksimale lovmæssige højde på 4,1 meter for et køretøj, er det altså ingen fare for at køre under letbanens køreledninger i kryds og ved overkørsler. Læs om regler for maksimal kørehøjde.

Er dit køretøj over fire meter, er der tale om en særtransport. Så skal du have en tilladelse hos Vejdirektoratet. Læs mere

 

 

Søndre Hospitalsvej 6, 5260 Odense S

CVR 36478497

EAN 5798006615070