Nabo til vejarbejdet
Letbanen i drift

Tidsplan for arbejdet på Ørbækvej / Niels Bohrs Allé

 

OBS: Alle tidsangivelser er foreløbige. Der kan løbende forekomme justeringer af tidsplanen i forhold til eksempelvis arkæologiske fund eller forsinkelser hos ekspropriations-kommissionen.

 

Juli 2015 – marts 2017: Ledningsomlægning

 

De mange forsyningsledninger (fx varmerør, kloakker og telekabler), der ligger under veje, cykelstier og fortov, bliver flyttet væk, så letbanens skinner kan blive lagt. Det er de enkelte forsyningsselskaber, der selv står for at flytte deres egne forbindelser. Arbejdet vil blive koordineret så godt som muligt, men de kan ikke alle arbejde på samme tidspunkt. Først derefter vil selve letbanen med skinner og stationer blive anlagt.

 

  

August 2015 – august 2016: Forberedende arbejde

 

Der anlægges en ny og forbedret tunnel for cyklister og fodgængere under Ørbækvej fra L. A. Rings Vej for at gøre klar til letbanen.

 

 

Juni 2016 – december 2016: Forberedende arbejde

 

Der laves nye tunneler for cyklister og fodgængere ved Bilka og IKEA for at gøre klar til letbanen.

 

 

Juni 2017 - september 2017: Forberedende arbejde

 

Der ombygges kryds ved Rosengårdcentret for at forberede strækningen til letbanen.

 

 

August 2017 - december 2018: Anlægsarbejde

Der bliver lavet nye vejbaner, cykelstier, fortove og byrum, så der bliver et otte meter bredt areal til letbanens spor gennem byen. Anlægsarbejdet begynder på Vestre Stationsvej og fortsætter på Østre Stationsvej.

 

Senere: Sporarbejde

Der bliver lagt skinner, bygget stationer, sat køreledninger op og lavet signalsystemer samt andre tekniske installationer.

Når de nye letbanevogne ankommer til Odense, vil der være en fase med prøvekørsel, inden letbanen efter planen åbner i slutningen af 2020.

 

 

Hvordan bliver letbanen bygget?

 

 

 

Sådan kommer letbanen til at se ud

Se illustrationerne fra designmanualen - og få et indblik i, hvordan letbanen vil tage sig ud i gadebilledet.

Nyheder fra Odense Letbane
Tilmeld dig nyhedsbrevet

Hold dig opdateret på Odense Letbane, arbejdet og trafikken - tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Spørg Odense Letbane

Har du et spørgsmål? Så er du altid velkommen til at skrive til os.

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×