Nabo til vejarbejdet

Tidsplan for arbejdet i Benediktsgade

  

OBS: Alle tidsangivelser er foreløbige. Der kan løbende forekomme justeringer af tidsplanen.

 

Januar 2016 - juli 2016: Ledningsomlægning 

De mange forsyningsledninger (fx varmerør, kloakker og telekabler), der ligger under veje, cykelstier og fortov, bliver flyttet.

 

 

Maj 2018 - december 2018: Anlægsarbejde

Der bliver lavet nye vejbaner, cykelstier, fortove og byrum, så der bliver et otte meter bredt areal til letbanens spor gennem byen.

 

Juli 2019 - december 2019: Sporarbejde

Der bliver lagt skinner, bygget stationer, sat køreledninger op og lavet signalsystemer samt andre tekniske installationer.

Når de nye letbanevogne ankommer til Odense, vil der være en fase med prøvekørsel, inden letbanen efter planen åbner i slutningen af 2020.

 

Samlet tidsplan for letbanearbejdet

 

 

Hvordan bliver letbanen bygget?

 

 

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×