Nabo til vejarbejdet
Trafik

Adgang i bil til Glisholm Sø er spærret til december

27. september 2017

 

Inden letbanens drift- og vedligeholdelsescenter samt P-anlægget 'Parkering Odense Syd' bliver bygget, skal den kommende byggeplads i Odense S gøres klar til at håndtere regn og spildevand.

 

 

VandCenter Syd lige nu i gang med at lægge nye kloak- og regnvandsrør i området omkring Glisholm Sø. Derfor er Glisholmvej, der skaber forbindelse til søen, lige nu spærret for biler.

 

Det er et pladskrævende arbejde at lægge ny kloak og regnvandsrør, og derfor har det været nødvendigt for Vandcentrets entreprenør at spærre vejen for biltrafik. Frem til midten af december, hvor arbejdet forventes at være færdigt, kan man derfor ikke køre i bil helt ned til Glisholm Sø.

 

 

Letbanens mobile udstilling er rykket til Hjallese

 

 

Man kan dog fortsat cykle eller gå ned til søen forbi gravearbejdet. Der er mulighed for at parkere bilen på Hospitalsvej – og derfra gå ned til søen.

 

VandCenter Syd lægger flere rør i forbindelse med arbejdet, så det bliver muligt at separere regnvand og spildevand. Regnvandet bliver ledt direkte ned i Glisholm Sø, som netop er anlagt med det formål at opsamle regnvand fra området.

 

Samtidig bliver der etableret en pumpestation, der skal håndtere spildevand fra letbanens drift- og vedligeholdelsescenter samt Parkering Odense Syd. De nye forsyningsrør skal også betjene et kommende erhvervsområde ved siden af søen, som er i gang med at blive byggemodnet.

 

 

 

Følg letbanearbejdet i byen - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse