Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Trafik

Afmærkningen og ensretningen på Stadionvej bliver ophævet

26. juni 2015

 

Den særlige trafikafmærkning på Stadionvej, der snævrer vejen ind til ét spor, er snart ikke nødvendig længere. Derfor bliver den fjernet i midten af uge 27. Det samme gør den midlertidige ensretning af gaden.

- Arbejdet med at flytte forsyningsledninger for at bane vej for letbanen på Stadionvej er ikke overstået endnu. Det vil fortsætte som planlagt indtil nytår, forklarer Lars Scheuer, der er projektchef hos Odense Letbane med ansvar for ledningsflytninger:

- Men de opgaver, hvor det var nødvendigt at snævre gaden ind og ensrette den, er nu afsluttet. Derfor kan vi, lidt tidligere end oprindeligt planlagt, bringe vejen tilbage til sit normale forløb.

Som udgangspunkt bliver Stadionvej derfor igen dobbeltrettet. Fremover vil der i stedet for den store, koordinerede afmærkning blive mindre, lokale afspærringer, hvor forsyningsselskaberne graver. Arbejdet vil primært foregå i fortovet.

 

Der arbejdes stadig på Stadionvej

Der vil dog blive kortere perioder, hvor en del af vejarealet skal bruges. For eksempel når et rør skal lægges på tværs af vejen. Her vil der blive sat midlertidig afmærkning og skilte op, der viser, hvordan trafikken skal forholde sig.

Efter sommerferien kan der også opstå behov for kortvarig lukning af Stadionvej. Hvis det bliver aktuelt, vil det blive kommunikeret ud til den tid.

Den midlertidige lukning af Højstrupvej på strækningen mellem Rømersvej og Richard Møller Nielsens Plads vil fortsat blive opretholdt i cirka to uger. Her er Vandcenter Syd i gang med at lægge en såkaldt afløbsledning, der ligger meget dybt i jorden.

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse