Nabo til vejarbejdet
Sporarbejde

Anlæg af letbanens spor på Nyborgvej starter 8. april

5. april 2019

 

8. april starter arbejdet med at anlægge skinner, stationer og tekniske installationer til letbanen på Nyborgvej. Arbejdet starter på strækningen fra Palnatokesvej til Ørbækvej og udvides senere i retning mod Benediktsgade

I første fase af arbejdet opretholdes dobbeltrettet trafik på hele Nyborgvej for både biler, cyklister og gående. Hastigheden for biler bliver nedsat til 40 km/t, da en del af cykelstierne inddrages til vejbane for at skabe den fornødne plads til anlægsarbejdet.

Senere på foråret bliver det nødvendigt at ensrette Nyborgvej fra Palnatokesvej til Ejby Møllevej, i retning ind mod byen, for at skabe den fornødne plads til anlægsarbejdet. Cyklister og gående vil fortsat kunne passere i begge retninger.

 

Følg arbejdet på Nyborgvej - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×