Nabo til vejarbejdet
Sporarbejde

Anlæg af letbanens spor på Nyborgvej starter 8. april

5. april 2019

 

8. april starter arbejdet med at anlægge skinner, stationer og tekniske installationer til letbanen på Nyborgvej. Arbejdet starter på strækningen fra Palnatokesvej til Ørbækvej og udvides senere i retning mod Benediktsgade

I første fase af arbejdet opretholdes dobbeltrettet trafik på hele Nyborgvej for både biler, cyklister og gående. Hastigheden for biler bliver nedsat til 40 km/t, da en del af cykelstierne inddrages til vejbane for at skabe den fornødne plads til anlægsarbejdet.

Senere på foråret bliver det nødvendigt at ensrette Nyborgvej fra Palnatokesvej til Ejby Møllevej, i retning ind mod byen, for at skabe den fornødne plads til anlægsarbejdet. Cyklister og gående vil fortsat kunne passere i begge retninger.

 

Følg arbejdet på Nyborgvej - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

 • Har du set en vandpyt?

  Har du set en vandpyt?

  En af de store opgaver i letbanebyggeriet har været at styre regnvandet, så det nemt bliver ledt til vejbrønde og videre til rensningsanlægget og Odense Å.
  22. januar 2021
 • Tykke gummimåtter stopper vibrationer fra letbanen

  Tykke gummimåtter stopper vibrationer fra letbanen

  I områder, hvor letbanetogene kører tæt på naboerne, bliver letbanesporet vibrationsdæmpet, så togene ikke forstyrrer naboerne.
  12. januar 2021
 • Ny forplads og parkeringsareal foran Idrætsparken åbnet

  Ny forplads og parkeringsareal foran Idrætsparken åbnet

  Bedre udendørs opholdsmuligheder ved siden af letbanestationen og et nyt p-areal funktionsopdelt mellem biler og busser er nu tilgængeligt for Idrætsparkens brugere og publikummer
  19. januar 2021
 • Del af Nyborgvej ensrettes

  Del af Nyborgvej ensrettes

  Fra mandag 12. oktober klokken 05 og to døgn frem bliver Nyborgvej ensrettet mod centrum mellem Østerbæksvej og Palnatokesvej.
  9. oktober 2020

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse