Nabo til vejarbejdet

Arbejdet med at gøre Hestehaven klar til letbanen er begyndt

12. april 2016

 

Hestehaven skal gøres klar til, at byens kommende letbane kan blive anlagt. De lokale forsyningsselskaber skal flytte rør og kabler i jorden, så de ikke kommer til at ligge under letbanens spor.

 

Under arbejdet vil trafikken på Hestehaven blive opretholdt i begge retninger.

 

I korte perioder kan der dog undervejs blive behov for ekstraordinært gravearbejde, som kan føre til midlertidige omkørsler. For eksempel hen over en weekend eller om aftenen. Det vil i så fald blive annonceret.

 

Som forberedelse til arbejdet er sydsiden af Hestehaven i gang med at blive ryddet for træer og skilte, så Fjernvarme Fyn kan komme til at lægge nye rør i jorden.

 

 

 VIDEO: Visualiseringer af Odense Letbane - fra Tarup til Hjallese

 

 

Fjernvarmerørene skal forbindes til boligområdet på nordsiden af vejen. Der vil derfor også blive udført gravearbejde i vejbane og fortov i de kommende måneder.

 

Beboere vil altid have adgang til deres bolig, ligesom erhverv og butikker har adgang for kunder og varelevering. Renovation vil også fungere som normalt.

 

Fjernvarme Fyn forventer at være færdige med at flytte deres rør til juli. Derefter skal der flyttes kloakker og vandrør samt el- og telekabler. Alle rør og ledninger på Hestehaven forventes at være flyttet til januar 2017.

 

 

 Følg arbejdet i Hjallese og tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

undefined

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×