Byudvikling

Byen & Banen: Bilens succes skyld i letbanens fremkomst (VIDEO)

16. marts 2022


Det er ikke kun i Danmark, nye letbaner åbner i disse år. Globalt set kan man tale om en egentlig letbanetrend med over 200 nye letbanesystemer eller -linjer siden årtusindeskiftet. Det skal ses i lyset af, de gamle sporvognslinjer især i Vesteuropa blev lukket på stribe fra 1950’erne og frem.

Ifølge Mette Olesen, der er trafikplanlægger og Ph.d., skal letbaners nyvundne popularitet netop ses som en konsekvens af byernes transportplanlægning siden 70’erne:

- I denne periode blev rigtigt mange byer i høj grad indrettet til at skabe fremkommelighed for bilerne. Desværre gjorde det så også – efterhånden som flere og flere begyndte at køre i bil – at byerne sandede lidt til. Og fra omkring 80’erne så man også de miljøproblemer, der begyndte at opstå i mange byer. Derfor begyndte man at tænke, hvad pokker kan vi gøre ved det?

(Artiklen fortsætter under videoen).
Mette Olesen, der er trafikplanlægger og PhD i letbaner, forklarer, hvorfor der især er blevet bygget mange letbaner siden årtusindeskiftet.


Ifølge Mette Olesen blev der taget mange værktøjer i brug. Der kom et øget fokus på at få folk til at cykle, ligesom en forbedret kollektiv transport stod højt på mange byers ønskeseddel. I millionbyer som København blev der bygget metro, mens mange byer på Odenses størrelse begyndte at bygge letbanesystemer. Især i Frankrig blev der anlagt mange letbaner i disse år. Det skete i byer som Tours, Angers, Le Mans og Dijon.

411 byer i verden har nu en form for letbane


Formålet har især været at forbedre fremkommeligheden for den kollektive trafik:

- I en lang periode har busser jo også hængt i de samme køer som bilerne, når der kommer mere og mere trængsel i byerne. Så et af hovedformålene har været at forskyde konkurrencefladen mellem kollektiv trafik og privatbilisme ved at give letbanen sit eget tracé og dermed en fremkommelighedsfordel i forhold til busserne, forklarer Mette Olesen og tilføjer, at også byudvikling mange steder har været et centralt argument for at anlægge en letbane.

Læs mere om Byen & Banen


Mette Olesen har skrevet en Ph.d.-afhandling netop om letbaners betydning for byudvikling, og hun forklarer, at en af fordelene ved en letbane er, at den er nem at indpasse i byrummene, uanset om det er i den tætte bykerne eller på de mere åbne strækninger i byernes udkanter. Letbanen kan tilpasse sin hastighed til sine omgivelser og dermed give en høj fremkommelighed på de ydre strækninger, hvor der er prioriteret tracé. Samtidig kan den komme ind i de helt centrale bydele og transportere rigtigt mange mennesker på mindre plads.

- Byplanlægning og transportplanlægning hænger sammen. Det er jo den lim, der får vores hverdag i byen til at hænge sammen, fastslår Mette Olesen.

Få senest nyt fra Odense Letbane - tilmeld dig nyhedsbrevet her

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse