Nabo til vejarbejdet
Letbane

Brugere med særlige behov har sat deres præg på letbanens design

2. juli 2018

 

Uanset om man har nedsat syn, er gangbesværet, slæber tunge kufferter eller har barnevognen med, vil man nyde godt af, at der er taget hensyn til tilgængelighed i designet af Odense Letbane.

De seneste halvandet år har Odense Letbane arbejdet sammen med en særligt oprettet tilgængelighedsgruppe. Det arbejde har nu nået et foreløbigt punktum med offentliggørelsen af letbanens design – og på de fleste punkter er tilgængelighedsgruppens forslag og ideer blevet imødekommet.

Tilgængelighedsgruppen består af repræsentanter fra Odense ældre- og handicaporganisationer, som siden efteråret 2016 har været samlet for at komme med forslag til letbanedesignet.

 

Brugere med særlige behov får inspiration fra letbanen i Bergen

 

Gruppen begyndte med en studietur til Bergen Bybane, som skulle danne afsæt for forslag og særlige ønsker til tilgængelighed i Odense. Siden har gruppen også deltaget i forskellige tests af forskellige ting som farver på holdestænger eller indhold i højtaler-information.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

undefined
Odense Letbanes tilgængelighedsgruppe indledte processen med en studietur til Bergen i Norge.

 

Odense Letbane har efter afslutningen af tilgængelighedsarbejdet lavet en rapport, der gør status. Rapporten fastslår, at 36 ud af 42 opmærksomhedspunkter fra tilgængelighedsgruppen bliver implementeret i det færdige design.

- Jeg synes processen har vist, at Odense Letbane har taget opgaven med at sikre god tilgængelighed alvorligt. Vi fik fra starten at vide, at der ville være områder, som lå fast givet kontrakterne og lovgivningen. Men jeg føler, at der har været lydhørhed hele vejen igennem – og kigger vi på resultatet, er det også tydeligt, at vi tilgængelighedsgruppen har fået ting igennem, der ellers ikke nødvendigvis ville være blevet taget hensyn til, siger Birthe Malling, medlem af tilgængelighedsgruppen og formand for Handicaprådet i Odense Kommune.

 

Se billederne: Letbanen bliver Odenses egen

 

Ét af de væsentligste punkter, hvor gruppen for alvor har haft indflydelse, er i valg af togfarve. Der var nemlig flere farvekombinationer i spil. En test og fælles drøftelse i gruppen afslørede dog et stærkt ønske om at få et lyst tog – af hensyn til synligheden, ikke mindst i den mørke danske vinter.

- Gruppens tydelige markering af, at farveforslaget med den lyse beige ville være nemmest at få øje på i byrummet, var altafgørende for mig. Uanset at de andre farvemodeller – vi havde både en grøn og en blå i spil – også var rigtigt flotte og fremsynede, fortæller letbanens kommunikationschef Benthe Vestergård, som deltog i designprocessen med blandt andre togproducenten Stadlers designere.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)
undefined

Også i valget af de skriftlige elementer, der skal bruges til at fortælle om togets drift, havde tilgængelighedsgruppen en vigtig rolle at spille. Det gjaldt både skrifttype og piktogrammer, som bliver brugt på skilte og infoskærme, når letbanen kører.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

undefined

 

De få forslag fra tilgængelighedsgruppen, der ikke bliver til noget, handler især om forhold, der slet ikke bliver aktuelle i Odense. Det gælder for eksempel et ønske om tydelige stop-knapper i toget. Letbanen stopper ved alle stationer, og der kommer derfor slet ikke bliver nogen stop-knap.

En del af de opmærksomhedspunkter, som gruppen har peget på efter Bergen-turen, bliver der automatisk taget højde for. For eksempel fordi punkterne er dækket af gældende dansk lovgivning eller eksisterende praksis i Odense Kommune.

 

Odense Letbane skal være for alle

 

- Danmark og EU har en ret omfattende lovgivning og ikke mindst en stærk tradition for at tage højde for forskellige gruppers behov for tilgængelighed og sikkerhed. Men alligevel har tilgængelighedsgruppen leveret uvurderlige bidrag til letbanens design – særligt på de områder, hvor der ikke er en fast praksis eller regler, slår kommunikationschef Benthe Vestergård fast.

Med rapporten og offentliggørelsen af letbanens designet er tilgængelighedsgruppens opgave slut for denne gang.

Tilbage står blot den faktiske udførelse af arbejdet frem mod åbningen i 2020. Til dén tid kan odenseanerne ved selvsyn opleve de hensyn i designet, der skal være med til at gøre letbanen til den mest tilgængelige form for kollektive transport i byen.

 

Læs rapporten om Odense Letbanes arbejde med tilgængelighed her

 

(Artiklen fortsætter under billedet) 

undefined
Tilgængelighedsgruppen er inviteret til møde om valg af piktogrammer til at markere forskellige funktioner i letbanen. Der har været høj mødedisciplin og villighed til at møde op selv med kort varsel, som nogle gange har været vilkåret i en til tider hektisk designproces.

 

Følg letbanearbejdet i byen - tilmeld dig nyhedsbrevet her

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×