Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Udbud

Bydernes første priser er høje - men der kan være penge at spare

7. juni 2016

 

Byderne på transportsystemet og på letbanevognene har nu afgivet deres første priser til Odense Letbane P/S. Priserne er overvejende høje og har stor spredning. Men der er penge at hente ved at benytte en række håndtag, såsom ændringer i udførelsesplanen, begrænsning af økonomiske risici og fokus på ”need to have” fremfor ”nice to have”.

 

- Det er ikke usædvanligt, at de første priser er overvejende høje og præget af meget stor spredning, så vi tager det roligt og ser frem til det kommende års afklaringsforløb. Priserne vil efter alt at dømme falde.

 

Sådan lyder det fra administrerende direktør Mogens Hagelskær fra Odense Letbane P/S, efter at byderne på letbanens transportsystem – det vil sige skinner, stationer, master, køreledninger og vedligeholdelsescenter – samt byderne på letbanevognene har afgivet deres første priser. Det er alene priserne på transportsystemet samt prisen fra de konsortier, som samlet byder på transportsystemet og vognene, som Odense Letbane, ifølge udbudsreglerne, skal offentliggøre over for byderne indbyrdes.

 

 

Forstå letbanens udbudsproces på fem minutter

 

 

- Den store spredning i priserne og de overvejende høje første priser kendes også fra andre store komplicerede bygge-anlægsprojekter. Det er vigtigt at huske, at de første priser alene er en indikation fra entreprenørerne, og at priserne forventeligt vil falde. Vi har slet ikke talt med byderne endnu. De har alene givet et bud på, hvordan de vil løse opgaven, og hvad det vil koste. Nu skal vi til at gennemgå alle tilbud linje for linje og have afklaret en masse tekniske detaljer samt luge eventuelle misforståelser og fejlfortolkninger ud, forklarer Mogens Hagelskær, som er fortrøstningsfuld omkring forhandlingsforløbet, da der er sikret optimal konkurrence i udbudsfasen.

 

- Der er en række håndtag at skrue på. Det kan være, at vi har ønsket os ting, som ikke er standard hos de individuelle bydere, og som derfor koster flere penge at få, fx indretninger i vogne og af stationer, som måske ligger ud over standardvaren. Vi vil nu gennemgå det minutiøst sammen med byderne, og vil gå målrettet efter ”need to have" og ikke "nice to have”. Dernæst kan vi se, at byderne tager sig højt betalt for at tage en række økonomiske risici. Det gælder fx prisstigninger undervejs i anlægsarbejdet. Vi er gået efter en fast pris. Men nu vurderer vi, at det vil være billigere for os at indbygge en indeksering i priserne for anlægsarbejdet, forklarer Mogens Hagelskær.

 

 

Danske virksomheder skal bane vejen for Odense Letbane

 

 

Byderne har også peget på, at det vil være en anlægsmæssig fordel – og dermed også økonomisk gevinst - at vente med at flytte veje, fortove og cykelstier, til skinnerne skal lægges, masterne rejses og stationerne bygges. Den melding får allerede konsekvenser nu.

 

- Vi kan konstatere, at der vil være en væsentlig besparelse ved at integrere transportsystemet og flytningen af veje, fortove og cykelstier i højere grad, end vi har lagt op til hidtil. Derfor udskyder vi igangsættelsen af vejarbejdet, så det kommer til at foregå nogenlunde samtidigt med anlæggelsen af transportsystemet. Hvornår anlægsarbejdet går i gang, ved vi tidligst, når vi møder byderne for anden gang i løbet af efteråret, forklarer Mogens Hagelskær.

 

 

Hvordan bliver letbanen bygget?

 

 

Bestyrelsen for Odense Letbane P/S har givet letbanen mandat til at udskyde vejarbejdet.

 

- I afklaringsfasen er det vigtigt, at vi har for øje, at vi forvalter offentlige midler. Derfor vil vi selvfølgelig prioritere at gå efter de besparelser, der kan opnås fx ved at tilrettelægge anlægsarbejdet, så der bliver større samtidighed mellem flytningen af vejene og anlægget af skinnerne, siger bestyrelsesformand Jesper Rasmussen og fortsætter:

 

- Nu skal vi sammen med byderne genbesøge alle facetter af projektet og få afstemt de mange tusinde delelementer i udbuddet. Det glædelige er, at vi har valgt den rigtige udbudsform, som også er den mest almindelige i store bygge-anlægsprojekter. I udbudsformens dna ligger, at bygherren har mulighed for at forhandle alle delelementer i en meget kompliceret kontrakt. Samtidig inviteres byderne til at pege på optimeringer og besparelser, hvilket betyder, at vi sammen lægger alle gode ideer på bordet for at nedbringe prisen, lyder det fra Jesper Rasmussen.

 

Byderne har også indikeret, at der kan være mulige besparelser at hente, hvis der skrues på forhold som arbejdsarealet i gaderne og tidsplanen for arbejdets gennemførelse.

 

Priserne frem til den sidste og endelige pris er ikke omfattet af krav om offentliggørelse. Ligeledes vil forhandlingerne være omgærdet af tavshedspligt.

 

Der kom i alt ni bud ind til Odense Letbane P/S. En byder trak sig undervejs i udbudsafgivningen. Det var et konsortium, som var prækvalificeret til at byde samlet på både transportsystemet og vognene. Konsortiet bestod af JV1 Acciona, CG Jensen, Efacec og Skoda CZ.

 

 

Forstå letbanens udbudsproces på fem minutter

 

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×