Om Odense Letbane
Nabo til vejarbejdet
Ekspropriation

De første ekspropriationer til letbanen er blevet behandlet

7. september 2015

 

Ekspropriationskommissionen har nu gennemført de første ordinære ekspropriationsforretninger i forbindelse med anlæggelsen af Odense Letbane. Odense Letbane P/S har stor forståelse for, at de enkelte sager kan være svære for de berørte, men henholder sig til Ekspropriationskommissionens afgørelser – og gør samtidig opmærksom på, at kendelserne kan ankes.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, i daglig tale Ekspropriationskommissionen, har truffet afgørelse omkring de første ekspropriationer i forbindelse med anlæggelsen af Odense Letbane. I afgørelserne er der taget stilling til størrelsen på den erstatning, som de enkelte grundejere eller øvrige berørte skal have.

- Vi har stor forståelse for, hvis nogle af de berørte parter er skuffede over den konklusion, som Ekspropriationskommissionen er kommet frem til. Ekspropriation er en alvorlig sag, og der kan være meget på spil for dem, som bliver ramt. Både butiks- og erhvervsindehavere samt grundejere kan på forskellig vis blive stillet i en vanskelig situation, siger Mogens Hagelskær, adm. direktør for Odense Letbane P/S, og fortsætter:

- Det ændrer dog ikke ved, at Odense Letbane må henholde sig til Ekspropriationskommissionens afgørelser. Ekspropriationerne gennemføres efter et fast regelsæt, og der er en praksis for, hvordan ekspropriation skal foregå. Ekspropriationskommissionen er en uafhængig statslig instans, der behandler alle ekspropriationer meget grundigt. Det er alene Ekspropriationskommissionen, der afgør sagerne og fastsætter erstatningen i de enkelte tilfælde. Hverken Odense Letbane P/S eller Odense Kommune har indflydelse på Ekspropriationskommissionens arbejde og afgørelser.


Sådan foregår processen

Når Ekspropriationskommissionen afgør sagerne, sker det på den måde, at Ekspropriationskommissionen først besigtiger det, som skal eksproprieres. Normalt sker det ved, at grundejeren viser rundt på ejendommen. Dernæst får ejeren og evt. andre, som er berørt af ekspropriationen, mulighed til at fortælle Ekspropriationskommissionen, hvordan de ser på sagen, og angive deres forventning til erstatningens størrelse. Odense Letbane P/S får også mulighed for at komme med selskabets synspunkter.

Derefter trækker Ekspropriationskommissionen sig tilbage og drøfter sagen i enrum. Når Ekspropriationskommissionen er færdig, mødes alle parter igen, og her tilkendegiver Ekspropriationskommissionen, hvad de er nået frem til.

Hvis både grundejeren og Odense Letbane P/S kan tiltræde Ekspropriationskommissionens afgørelse, afsluttes ekspropriationen med et forlig.

Hvis der er uenighed, træffer Ekspropriationskommissionen en afgørelse ved kendelse. Denne kendelse kan ankes til Taksationskommissionen, som er klageinstans for Ekspropriationskommissionens afgørelser – og efterfølgende til domstolene.

 

Relaterede nyheder

 • Kortvarig spærring af Albanibroen

  Kortvarig spærring af Albanibroen

  Onsdag 21. april bliver vejbanerne på Albanibroen kortvarigt spærret mellem klokken 09.00 og klokken 12.00, da letbanens entreprenør skal montere ophæng til kørestrømsmaster.
  20. april 2021
 • Letbanen skaber nye investeringer

  Letbanen skaber nye investeringer

  Barfoed Group bygger 46 nye ungdomsboliger på Nyborgvej, der forventes klar til indflytning ved studiestart i september 2022, skriver Fyens.dk. Ejendomsselskabet har købt grunden af Odense Letbane.
  26. marts 2021
 • Odense Letbane åbner ved årsskiftet

  Odense Letbane åbner ved årsskiftet

  Efter mere end ét års intens indsats for at mindske konsekvenserne af covidsituationen på anlægget af Odense Letbane, har letbanens hovedentreprenør, spanske Comsa, meddelt, at åbningen ikke kan ske til september.
  16. marts 2021
 • Skoleelever tegner sig til brunsviger

  Skoleelever tegner sig til brunsviger

  Odense Letbane har modtaget mange flotte togtegninger fra skoleelever fra 0. - 3. klasse som led i sikkerhedskampagnen "Se letbanen i øjnene", som belønnes med klassisk, fynsk kage.
  12. marts 2021

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse