Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Ledningsflytninger

De sidste kabler bliver flyttet på Østre Stationsvej

19. oktober 2017

 

I uge 43 begynder flytningen af de sidste kabler på Østre Stationsvej forud for etablering af letbanen på vejen. Det er ejerne af de ”bløde” kabler, der står for arbejdet.

 

 

Kabelarbejdet foregår i fortovsarealet på den nordlige side af vejen på strækningen mellem Rugårdsvej og Odense Banegård Center. Det vil ikke få konsekvenser for biltrafikken, men det vil påvirke adgangen forbi arbejdsarealet for cyklister og fodgængere.

 

 

Zoom helt tæt på: Sådan bliver letbanen i dit nabolag

 

 

De bløde kabler er de sidste forsyningsledninger, der bliver flyttet på Østre Stationsvej. Alle rør og kabler skal omlægges for ikke at kollidere med letbanens fundament og teknik – samt for at få dem placeret under de fremtidige fortove, hvor de er muligt at vedligeholde dem i fremtiden uden at forstyrre trafikken.

 

Arbejdet med at flytte rør og ledninger forud for letbanen har været i gang siden foråret 2015 og forventes afsluttet med udgangen af 2017. Derefter flyttes fortove, cykelstier og vejbaner til de fremtidige placeringer inden sidste fase af letbanebyggeriet, hvor skinner stationer og kørestrøm bliver etableret.

 

 

 

Følg arbejdet på Østre Stationsvej - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse