Nabo til vejarbejdet
Trafik

De sidste rør og kabler på Nyborgvej bliver omlagt frem mod jul

17. oktober 2017

 

Fra tirsdag 17. oktober og frem til jul skal VandCenter Syd lægge kloakrør på strækningen mellem Ejby Møllevej og Nansensgade. Gravearbejdet foregår i den nordlige cykelsti.

 

 

Det indsnævrer den samlede plads på Nyborgvej, og cyklister og gående skal dele en midlertidig fællessti i begge vejsider, hvor cyklisterne skal trække. Derudover vil der være fri passage i begge retninger på Nyborgvej.

 

Ved Ejby Møllevej er der dog i perioder lukket for udkørsel til Nyborgvej på grund af gravearbejde ved krydset. Udkørsel skal i stedet ske via Svendsgade.

 

Sideløbende med kloakarbejdet skal TDC, Energi Fyn og andre kabelejere flytte de ”bløde” kabler. Dette arbejde er i gang ved Ejby Møllevej og flytter over de kommende måneder videre ind ad Nyborgvej.

 

 

Zoom helt tæt på: Sådan bliver letbanen i dit nabolag

 

 

Kabelarbejdet foregår primært i fortovene, men der skal graves på tværs af Nyborgvej flere steder undervejs. Arbejdet forventes dog ikke at påvirke trafikken væsentligt. Det er efter den nuværende tidsplan afsluttet omkring jul.

 

Omlægningen af rør og ledninger på Nyborgvej har været i gang siden oktober 2016, og de samlede ledningsflytninger forventes afsluttet med udgangen af 2017.

 

Derefter går der kun et par måneder inden næste fase af letbanebyggeriet starter på Nyborgvej. I denne fase skal de fremtidige fortove, cykelstier og vejbaner anlægges, så der bliver plads til letbanens spor på midten af Nyborgvej.

 

 

Følg arbejdet på Nyborgvej - tilmeld dig nyhedsbrevet her 

 

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×