Nabo til vejarbejdet
Trafik

Dele af Højstrupvej bliver midlertidigt ensrettet

4. januar 2019

 

Letbanes arbejde er nu så langt på Højstrupvej, at selve sporarbejdet begynder fra uge 2.

Entreprenøren har brug for et ekstra arbejdsareal for at udføre sporarbejdet, og derfor bliver dele af Højstrupvej ensrettet undervejs. Arbejdet foregår i etaper og i første omgang bliver Højstrupvej ensrettet fra Møllemarksvej til Rømersvej i sydgående retning.

Cyklister kan fortsat køre ad Højstrupvej i begge retninger.

I løbet af foråret bliver ensretningen forlænget frem til Stadionvej. Under denne del af ensretningen er det kun muligt at køre højre ind- og højre ud fra Rømersvej.

Ved Odense Idrætspark og Odense Stadion vil der hele tiden være én indkørsel åben til Højstrupvej. Placeringen af denne indkørsel vil flytte sig i takt med, at sporarbejdet skrider frem. Derudover er det også muligt at benytte den nyetablerede indkørsel fra Møllemarksvej til idrætsparkens område.

(Artiklen forsætter under billedet)

 

Fra slutningen af februar bliver strækningen mellem Rismarksvej og Møllemarksvej også ensrettet. Til den tid er det derved ikke længere muligt at kantstensparkere på Højstrupvej.

Når der skal lægges skinner forbi Uffesvej bliver vejen muligvis spærret i en periode. I den forbindelse bliver der lavet en midlertidig udkørsel fra Vermundsvej.

Sporarbejdet forventes at vare frem til maj 2019.

Selve sporarbejdet består af flere elementer. Der skal lægges nyt grus og laves afvanding. Herefter støbes en såkaldt ’sporkasse’ af beton, som skal rumme teknik og ledninger. Til sidst bliver selve skinnerne lagt og støbt fast. Derudover skal stationen ud for Odense Idrætspark også etableres.

 

Følg arbejdet på Højstrupvej - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×