Nabo til vejarbejdet
Miljø

Der kommer dobbelt så mange træer foran Idrætsparken

11. oktober 2017

 

Det er nødvendigt at fælde en del af de eksisterende træer på Højstrupvej. Men når letbanen kører langs Idrætsparken, vil der være plantet mere end 100 nye træer i området, ligesom letbanens græsspor vil bidrage til det grønne udtryk.

 

 

I løbet af oktober vil der blive fældet en række vejtræer på den sydlige side af Højstrupvej – på strækningen mellem Møllemarksvej og Rømersvej. Det er nødvendigt, fordi vejbane og fortov skal rykkes lidt mod syd i forhold til den nuværende placering for at give plads til letbanen.

   

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

 

undefined

Af planen over genplantning træer fremgår det, at der bliver plantet mange nye træer langs Idrætsparken - både langs vejen, mellem letbanen og vejbanerne, på P-arealerne, på Richard Møller Nielsens Plads og Israels Plads samt omkring krydset ved Møllemarksvej. Derudover vil letbanen have grønt græsspor på en del af strækningen.

 

 

 

Hvordan bliver det grønne Odense sikret?

 

 

Tidspunktet for fældningen er valgt for at genere eventuelle flagermus så lidt som mulig. Flagermus er nemlig fredede dyr, og derfor må deres mulige tilholdssteder kun forstyrres i et kort tidsinterval. 

 

- Helt generelt fælder vi først træer, når vi har brug for pladsen. Men lige disse 12 træer er det nødvendigt at fælde nu – i perioden september-oktober. Her er flagermusungerne fløjet fra reden, og flagermusene sover endnu ikke vintersøvn, forklarer Claus Nielsen, der er projektleder hos Odense Letbane P/S:

 

- Det er slet ikke sikkert, at der er flagermus i de pågældende træer. Men alene det, at de er egnede som flagermusbolig, er nok til, at vi skal være påpasselige.

 

 

Odense Letbane planter ny skov ved Odins Bro

 

 

I løbet af foråret næste år bliver der fældet flere træer i området. Disse forventes dog ikke at fungere som flagermusebolig, og derfor kan fældningen godt vente, indtil anlægsarbejdet foran Idrætshallen går i gang, og der bliver lavet nye vejbaner og byrum omkring letbanen.

 

Træfældningen betyder dog ikke, at områdets grønne islæt forsvinder. Det er nemlig et princip for letbaneprojektet, at der skal plantes to nye træer for hvert træ, det er nødvendigt at fælde. Det gælder også på P-arealet og på Højstrupvej. 

 

Samtidig giver udskiftningen af træer en mulighed for at skabe et mere ensartet udtryk, da de nuværende træer er af forskellige sorter og størrelser.

 

- Vi forventer faktisk, at området i fremtiden i endnu højere grad vil fremstå grønt og frodigt. For ud over de mere end 100 nye træer, vi planter omkring Idrætsparken, bliver en god del af letbanens spor på Højstrupvej beklædt med græs, slutter Claus Nielsen.

 

 

Følg arbejdet på Højstrupvej - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×