Nabo til vejarbejdet
Trafik

Det lysner i den vestlige ende af Nyborgvej: Vigtige gader åbner igen

31. marts 2017

 

Beboere og trafikanter på den vestlige ende af Nyborgvej har gennem nogle måneder oplevet omfattende gravearbejde med forskellige gener og omkørsler. Nu lakker de værste trængsler dog mod enden.

 

VandCenter Syd er færdige med at flytte kloakrør i krydset, hvor Nyborgvej møder Frederiksgade, Benediktsgade og Rødegårdsvej – og hullerne er ved at blive dækket til og asfalteret.

I løbet af fredag 31. marts bliver Benediktsgade derfor igen åbnet op for trafik i begge retninger, samtidig med at der også bliver åbnet op for trafik fra Nyborgvej til Rødegårdsvej.

Ja, faktisk lakker det samlede kloakarbejde på Nyborgvej mod enden, hvilket også giver bedre vilkår for trafikanterne. På strækningen mellem Benediktsgade og Palnatokesvej bliver arbejdet nu afsluttet. Det fortsætter lidt endnu mellem Palnatokesvej og Østerled, men også her burde det være overstået i løbet af få uger.

 

Natlukninger på Nyborgvej fra fredag til søndag i uge 13

 

Arbejdet med at flytte rør og ledninger forud for letbanen på Nyborgvej begyndte i efteråret 2016 og fortsætter resten af 2017.

Det er dog primært Fjernvarme Fyns rørarbejde, der mangler. Det begyndte i marts og forventes at fortsætte indtil efter sommerferien.

Til sidst bliver de bløde kabler med strøm, internet, telefon og antennesignaler flyttet. Dette arbejde forventes dog ikke at få samme trafikale konsekvenser som det omfattende kloak- og fjernvarmearbejde.

Næste fase af letbaneprojektet på Nyborgvej bliver at anlægge de fremtidige fortove, cykelstier og vejbaner. Det baner vej for at lægge skinner, sætte kørestrøm på og bygge stationer. Anlægsarbejdet forventes at begynde i foråret 2018.

 

Følg arbejdet på Nyborgvej - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×