Nabo til vejarbejdet
Anlægsarbejde

Enden af Reventlowsvej bliver gjort klar til letbanen

9. november 2018

 

Mandag 12. november bliver Reventlowsvej indsnævret ved Nyborgvej til én vejbane. Kantstene, fortov, skilte og signalregulering omkring krydset skal bygges om, så krydset er forberedt til letbanesporet.

Først bliver arbejdet udført i den ene side af krydset ved Reventlowsvej, derefter i den anden side.

Da entreprenøren skal arbejde tæt på trafikken, er det nødvendigt at spærre den ene vejbane af sikkerhedsmæssige årsager. Ud over indsnævringen af vejen vil der ikke være trafikale restriktioner omkring arbejdet. Arbejdet forventes at vare ca. 3 uger.

 

Byrumsinventar til letbanen er i langtidsholdbart design

 

Arbejdet med at ombygge de mange kryds og tilstødende veje langs letbanens linjeføring er nødvendig for at skabe sikre og velfungerende vejkryds for alle trafikanter, hvor letbanen skal køre. Regnvand skal kunne løbe den rigtige vej, ligesom skilte, signaler og belysningsmaster skal sidde optimalt, så alle kan se dem.

Der er således mere end 50 sideveje, der bliver tilpasset letbanen rute igennem byen, samtidig med at fortove, cykelstier og vejbaner på langs af den kommende letbane bliver flyttet til deres fremtidige placering.

 

Følg arbejdet på Nyborgvej - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×