Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Trafik

Ensretning af Hjallesegade forlænges til foråret 2019

14. december 2018

 

Under udgravning til letbanen i Hjallesegade er der fundet ledninger, som kolliderer med letbanens installationer. Ledningerne skal nu flyttes af forsyningsselskaberne, før anlægget af letbanen kan fortsætte. Derfor vil letbanens anlægsarbejde, og dermed ensretningen af Hjallesegade, være forlænget frem til foråret 2019.

Under letbanens linje ligger blandt andet kloakrør, vandrør, fjernvarmerør, elledninger, gasrør, internetledninger, telefonledninger og antenneledninger. Da registreringen af hvor ledninger og rør ligger, først er blevet obligatorisk i det nationale register LER omkring årtusindeskiftet, dukker der jævnligt ukendte ledninger op af undergrunden, når der graves til letbanen.

Netop de ukendte ledninger er ofte årsag til, at letbanens anlægsarbejde forlænges. Usikkerheden omkring de ukendte ledninger er der dog taget højde for i den samlede projektplanlægning. Derfor vil de ekstra ledningsomlægninger ikke få betydning for, hvornår det samlede letbaneprojekt er afsluttet.  

 

Følg arbejdet i Hjallese - tilmeld dig nyhedsbrevet her  

 

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse