Nabo til vejarbejdet
Trafik

Ensretning mod øst på Højstrupvej fra onsdag 10. januar

9. januar 2018

 

Arbejdet med at gøre den nordlige del af Højstrupvej klar til letbanen er nu cirka halvvejs. Fortovet i den ene side er rykket lidt ind til siden, og nu flytter arbejdet over i den modsatte side af vejen, hvor de nye vejbaner skal laves.

 

Det kræver mere arbejdsplads, og derfor er det nødvendigt at ensrette Højstrupvej på strækningen mellem Rismarksvej og rundkørslen ved Møllemarksvej.

 

Ensretningen er i retning mod øst, altså fra Rismarksvej mod Idrætsparken. Den træder i kraft fra onsdag 10. januar og vil vare frem til april.

 

Indsnævringen af vejen betyder også, at der i perioden ikke kan parkeres på strækningen på grund af pladsmangel.

 

 

Det første stykke vej er færdigt – nu skal modsatte side gøres klar

 

 

Desuden bliver Frodesvej og Vermundsvej spærret for enden ud mod Højstrupvej. Spærringen er permanent, og bilister skal derefter i stedet benytte Uffesvej. Her vil der senere blive etableret et nyt lyskryds.

 

I løbet af foråret etableres desuden det nye lyskryds for enden af Højstrupvej ud mod Rismarksvej. Det sker i forbindelse med, at den nye indkørsel til Rismarksvænget og CSV-skolen åbner.

 

Lille Højstrupvej bliver også lukket af i løbet af efteråret – men det sker først, når den nye adgangsvej fra Skjoldsvej er lavet.

 

 

Zoom helt tæt på: Sådan bliver letbanen i dit nabolag

 

 

Busser ind mod byen vil i forbindelse med ensretningen fortsat køre på Højstrupvej, mens busserne i modsat retning flytter til henholdsvis Møllemarksvej og Bystævnevej. For mere info se fynbus.dk

 

Cykler kan fortsat passere i begge retninger, mens fodgængere henvises til det nye fortov på den nordlige side af Højstrupvej.

 

Når arbejdet med at bygge de nye vejbaner er afsluttet, går der nogle måneder, før den spanske spor-entreprenør Comsa går i gang med at anlægge skinner, stationer og teknik til letbanen. Letbanen forventes at gå i drift i slutningen af 2020.

 

 

Følg arbejdet på Højstrupvej - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×