Nabo til vejarbejdet
Trafik

Fjernvarmearbejde starter op igen på Nyborgvej

3. august 2017

 

Fra mandag 7. august til slutningen af september er der fjernvarmearbejde i den nordlige side af Nyborgvej fra Palnatokesvej til Frederiksgade. Der vil være trafik i begge retninger, men pladsen er indskrænket.


Fjernvarme Fyn går nu i gang med at lægge nye fjernvarmerør på den sidste del af Nyborgvej fra Palnatokesvej til Frederiksgade i den nordlige side, så vejen kan blive klar til letbanen. Når dette arbejde er gennemført, er alle store ledningsomlægninger på Nyborgvej afsluttet.

Arbejdet starter op på mandag 7. august og forventes afsluttet i slutningen af september.

Biltrafikken vil blive opretholdt i begge retninger, men vejbanerne vil være indsnævrede. Cyklister, der kører ind mod byen, skal enten stå af og trække eller finde alternative ruter, f.eks. via Palnatokesvej og Georgsgade. I modsatte side ud af byen vil cykelstien blive opretholdt.

Adgangen til alle boliger og sideveje vil blive opretholdt, men det er nødvendigt at indføre venstresvingsforbud fra indkørsler og sidevej ud til Nyborgvej for at undgå farlige situationer og kødannelser på Nyborgvej.


Udover det sidste fjernvarmearbejde skal der flyttes kabler på Nyborgvej på strækningen mellem Ørbækvej og Palnatokesvej. Det vil ske i resten af 2017, men foregår typisk i fortov eller cykelsti og påvirker således ikke biltrafikken nævneværdigt.

Når ledningsomlægningerne er færdige, går der et par måneder, før letbanens anlægsarbejde med at skabe plads til letbanen går i gang. Der skal laves nye veje og fortove ved siden af det areal, hvor letbanen skal køre. Ifølge planen går dette arbejde i gang på Nyborgvej i foråret 2018.

 

Følg arbejdet på Nyborgvej - tilmeld dig nyhedsbrev her

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×