Om Odense Letbane
Nabo til vejarbejdet
Mennesker

Flere for end imod letbanen

11. januar 2017

 

Selvom opbakningen til Odense Letbane daler hos Odenses borgere og erhvervsliv, så er der stadig flere tilhængere end modstandere. Samtidig er der udpræget tilfredshed med kommunikationen fra letbanen.

Jo mere der graves i byens gader, jo mindre er opbakningen til Odense Letbane. Det er den korte konklusion på en netop gennemført meningsmåling, som Odense Letbane årligt får udført af Megafon.

Efter et år og ni måneder med støt stigende gravearbejde på grund af ledningsflytninger samt forstærkninger af broer og forlængelse af tunneller, er odenseanernes opbakning til letbanen nedadgående. I 2015 støttede 58 procent af borgerne i byen letbanen – i 2016 var det 45 procent, der var positive eller meget positive overfor letbanen. Andelen af negative eller meget negative var til sammenligning 38 procent.

undefined

Når det gælder erhvervslivet, så var der sidste år også 45 procent, der bakkede op om letbanen mod 65 procent året før. Men også her er der stadig flere erhvervsfolk, som støtter letbanen end det modsatte – 34 procent er negative eller meget negative.

undefined

”Det er forventeligt, at når gravearbejdet stiger i omfang – hvad det virkelig har gjort i det forgangne år - så daler opbakningen også. Det er en tendens, vi har fået bekræftet fra både Århus Letbane, som er tæt på åbning, fra Manchester, Bergen og Nottingham. Jeg glæder mig dog ved, at der stadig er flere, der støtter letbanen end det modsatte. Samtidig hører vi fra andre letbaneprojekter, at når man går i gang med at lægge skinner, rejse master og bygge perroner, så stiger opbakningen støt og roligt igen, fordi folk så kan se, hvad det hele ender med og begynder at glæde sig. Under ledningsflytningerne foregår det hele jo nede i jorden og bagefter er der bare asfalt på vejen igen som før” forklarer Mogens Hagelskær, som er administrerende direktør for Odense Letbane P/S.

Til gengæld stiger borgernes og erhvervslivets følelse af at være informeret om letbaneprojektet. 53 procent af borgerne føler sig velinformeret, og når andelen af dem, som føler sig i nogen grad informeret lægges til, angiver 72 procent, at de får information om projektet. Kun 16 procent føler sig ikke eller kun i mindre grad informeret. For erhvervslivets vedkommende er det 81 procent som angiver, at de føler sig informeret om projektet, mens kun 10 procent ikke gør eller kun gør det mindre omfang. Det glæder letbanens kommunikationschef.

undefined

undefined

”Vi har fra starten iværksat en omfattende kommunikationsindsats baseret på opsøgende besøg hos naboerne til vores arbejde – det gælder både borgere og butikker. Det har vi netop gjort fordi, vi godt ved, at vi er en træls nabo. Vi prøver med vores indsats, som fx også består af informationsskilte, nyhedsbreve, sms’er om arbejdet, pressemeddelelser og infomøder, at informere folk grundigt om det arbejde, som foregår lige uden for deres gadedør. Det er dejligt at få bekræftet, at der er udbredt og stigende tilfredshed med vores indsats”, lyder det fra Benthe Vestergård.

Foruden den årlige meningsmåling blandt 400 odenseanere og 200 erhvervsvirksomheder bredt i Odense, så gennemfører letbanens kommunikationsafdeling løbende spørgeskemaundersøgelser hos naboerne til arbejdet. Når resultaterne sammenlægges for alle strækninger, hvor der pågår arbejde, så er opbakningen større hos naboerne end hos odenseanerne generelt. 55 procent af naboerne bakker op om letbanen. Ialt er 443 naboer blevet spurgt i disse undersøgelser.

 

undefined

”Det er en markant og interessant forskel. Dem, som vi generer allermest – de er allermest positive overfor vores projekt. Det kan både skyldes, at vi koncentrerer kommunikationsindsatsen overfor naboerne, men måske også, at naboerne er blevet opmærksomme på, at det også er dem, som vil få de største fordele af letbanen, når den er færdig. Både i form af nem og behagelig offentlig transport lige uden for døren, men også i form af værdistigninger på ejendomme og boliger samt øget omsætning i butikkerne”, siger adm. direktør Mogens Hagelskær.

Trods den dalende opbakning til letbanen, så er der dog stor forståelse for, at anlæggelsen af letbanen fører til gener. 57 procent af borgerne udtrykker, at de forstår arbejdet medfører gener, og mens hele 79 procent af de erhvervsdrivende er forstående overfor generne.

undefined

undefined

Relaterede nyheder

 • Kortvarig spærring af Albanibroen

  Kortvarig spærring af Albanibroen

  Onsdag 21. april bliver vejbanerne på Albanibroen kortvarigt spærret mellem klokken 09.00 og klokken 12.00, da letbanens entreprenør skal montere ophæng til kørestrømsmaster.
  20. april 2021
 • Skoleelever tegner sig til brunsviger

  Skoleelever tegner sig til brunsviger

  Odense Letbane har modtaget mange flotte togtegninger fra skoleelever fra 0. - 3. klasse som led i sikkerhedskampagnen "Se letbanen i øjnene", som belønnes med klassisk, fynsk kage.
  12. marts 2021
 • Letbanen skaber nye investeringer

  Letbanen skaber nye investeringer

  Barfoed Group bygger 46 nye ungdomsboliger på Nyborgvej, der forventes klar til indflytning ved studiestart i september 2022, skriver Fyens.dk. Ejendomsselskabet har købt grunden af Odense Letbane.
  26. marts 2021
 • Odense Letbane åbner ved årsskiftet

  Odense Letbane åbner ved årsskiftet

  Efter mere end ét års intens indsats for at mindske konsekvenserne af covidsituationen på anlægget af Odense Letbane, har letbanens hovedentreprenør, spanske Comsa, meddelt, at åbningen ikke kan ske til september.
  16. marts 2021

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse