Nabo til vejarbejdet
Anlægsarbejde

Flere oplever gener: Sådan håndterer vi klager og krav

18. oktober 2018

 

Øget intensitet på letbanens byggepladser er lig med flere borgerhenvendelser og klager. Det mærker man i Odense Letbanes kommunikationsafdeling, der tager imod henvendelser fra naboer og trafikanter.

- I det seneste år har vi haft cirka 200 klager med alt fra støjgener til bygningsskader, mens vi i de forudgående to år, hvor det især var ledningsomlægninger, der fyldte i gadebilledet, havde cirka 100 klager, forklarer chef for nabokommunikation Rune Bager.

Stigningen i antallet af klager kan relateres til, at der nu bliver arbejdet på stort set samtlige 14,4 kilometer af letbanestrækningen. Intensiteten i projektet, og dermed påvirkningen af omgivelserne, har med andre ord aldrig været højere.

 

Se kort over hvor letbanearbejdet er i gang aktuelt

 

- Selvom det kan ses som udtryk for, at der virkelig bliver arbejdet igennem, kan det aldrig blive en undskyldning for, hvis forholdene ikke er, som de bør være for trafikanter og for naboer, mens anlægsarbejdet står på, siger Rune Bager.

Det sker dog også, at folk klager over forhold, som faktisk efter omstændighederne er helt i orden. For eksempel kan der komme klager over arbejde i weekenden, som der rent faktisk er myndighedstilladelse til. Eller klager over rystelser, hvor det viser sig, at vibrationerne ligger under de tilladte grænseværdier.

- Som borger i en by under ombygning er der nogle forhold, man må acceptere, mens det står på. Jeg vil gerne opfordre folk til at færdes efter forholdene, som kan være lidt udfordrende, mens der skal bygges nyt. Når det er sagt, så tager vi naturligvis alle henvendelser og klager alvorligt og undersøger dem, forklarer Rune Bager.

Derfor har Odense Letbane udarbejdet et system til at håndtere klager, så dem, der henvender sig, kan være sikre på, at deres sag bliver håndteret effektivt og korrekt.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

På Nyborgvej bliver der arbejdet på højtryk med at få vejbaner, cykelstier og fortove gjort klar, så sporentreprenøren kan gå i gang.

 

- Det første der sker, hvis vi får en egentlig klage over uacceptable forhold for trafikanter eller naboer, er, at vi ’standser ulykken’. Dermed menes, at vi straks undersøger, om der er noget, der bør udbedres akut, så der ikke sker flere skader fremover. Det sker typisk i et samarbejde mellem den ansvarlige projektleder og den entreprenør, der arbejder på strækningen, forklarer Rune Bager og fortsætter:

- Dernæst undersøger vi, om der er hold i klagen – har der for eksempel været arbejdstidsoverskridelser, eller har der været vibrationer over det tilladte niveau. Dette kalder vi i fagsprog ’at oplyse sagen’, og på den baggrund udarbejder vi et svar til vedkommende – og om nødvendigt overbringer vi sagen til Odense Kommune eller til entreprenørens forsikringsansvarlige alt afhængigt af sagens karakter.

Odense Letbane arbejder inden for en VVM-tilladelse, der blandt andet sætter rammer for, hvornår og hvor meget der må støjes på byggepladserne. Ligesom der også er bestemmelser for håndtering af gener som støv og skidt fra byggepladserne. For eksempel er entreprenørerne pålagt at vande de offentlige veje, de benytter.

 

VVM-redegørelse for Odense Letbane

 

- Entreprenører er jo raske folk, og de er også til tider presset på tiden. Så det er ikke altid, at de lige får tjekket, om et skilt står rigtigt, eller om en gangplade ligger, hvor den skal. Desuden er det jo et komplekst projekt med rigtigt mange involverede, herunder mange underentreprenører og ikke mindst leverandører, der ikke altid kender til reglerne for Odense Letbanes arbejde. Men sker der overskridelser, så får den ansvarlige entreprenør det altid at vide med besked om at følge reglerne, siger Rune Bager.

Entreprenøren er også ansvarlig for, at de midlertidige vejbaner, fortove og cykelstier, som trafikanter skal bruges, mens de nye bygges, er i en forsvarlig stand. Men der kan opstå pludselige problemer, for eksempel med huller i vejbanen på grund af kraftig regn og store trafikmængder, der udhuler den midlertidige asfalt.

Som trafikant skal man altid bevæge sig efter forholdene, så hvis vejbanen buler, bør man køre varsomt. Alligevel kan det hænde at bilister får skader på deres bil og sender regningen videre til letbanen.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

Huller i den midlertidige vejbane som følge af kraftig regn natten forinden.

 

- Det så vi for nyligt på Middelfartvej, hvor vi har haft en del henvendelser fra bilister, der har fået skader på deres fælge eller undervogn. Disse sager håndterer vi i overensstemmelse med gældende forsikringsregler, forklarer Rune Bager.

Får man en skade, eller kommer man selv til skade, skal man som det første anmelde det til sin egen forsikring. Samtidig er man velkommen til at indsende dokumentation samt forsikringsoplysninger til Odense Letbane – som så sørger for at videresende skaden til den entreprenør, der arbejder det pågældende sted. På den måde kan man overlade til forsikringsselskaberne at afklare skyldsspørgsmålet indbyrdes.

- Uanset hvad sagen drejer sig om, er man altid velkommen til at kontakte Odense Letbane og redegøre for den. Men involverer sagen et ønske om erstatning, kan man med fordel indsende beskrivelse af tid og sted samt eventuelt billeddokumentation og altså også gerne forsikringsoplysninger med det samme. Så kan vi sætte gang i sagen med det samme, slutter Rune Bager.

 

Følg letbanearbejdet i byen - tilmeld dig nyhedsbrevet

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×