Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Anlægsarbejde

Flig af teltet er åbnet – og fodgængerfelt taget i brug

12. februar 2019

 

Hvis du har været forbi banegården i den sidste måneds tid, har du formentlig bemærket et stort, hvidt telt, der er rejst foran Odense Banegård Center og Borgernes Hus. Måske har du undret dig over, hvad det præcis er, der foregår…

Teltet giver ly for vintervejret for de brolæggere, der er i fuld gang med at skabe den nye busbane på banegårdens nye forplads. Busbanen bliver nemlig anlagt på en måde, hvor fugt og frost helst skal holdes ude.

 

(artiklen fortsætter under billedet)

 

Nederst er der støbt et 15 centimeter tykt armeret betondæk, som skal danne fundament, når de tonstunge busser kører ovenpå. Ovenpå betondækket bliver der lagt granitklinker, som bliver fuget for at sikre stabilitet og modstandsdygtighed over for tryk og vibrationer.

Regn og frost er ikke optimale betingelser, når klinkerne skal fuges – for det kan medføre, at fugerne sprænger, når vandet udvider sig i frostvejr. Teltet er med til at sikre, at arbejdet kan fortsætte tørt og frostfrit frem til foråret.

Det er et stort og møjsommeligt arbejde at lægge så mange klinker. De tunge sten bliver løftet med en lille kran, men lagt og banket på plads med håndkraft. Derefter kommer ’fugeholdet’ ind med koste og spande for at færdiggøre klinkebelægningen.

 

Ny banegårdsplads binder byliv og kollektiv trafik sammen

 

Nu er den del af teltet fjernet, der er tættet på banegårdsbygningens hovedindgang - og forbipasserende kan opleve en flig af det færdige resultat.

Arbejdet med at brolægge fodgængerfeltet og det første stykke vejbane er nemlig afsluttet. Fodgængerfeltet er allerede taget i brug, så tog- og buspassagerer ikke længere er henvist til den midlertidige smalle passage.

Det nye fodgængerfelt er ligesom den nye busbane anlagt i grå granit. Med ’striber’ af lysegrå granit. De bidrager til at skabe det nye visuelle udtryk, som banegårdspladsen får.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

 

Odense er en ’klinke-by’. Store dele af midtbyen er belagt med klinker i én eller anden form. Det kommer også til at gælde for den nye banegårdsplads, som på dén måde kommer til at fungere som en slags ny port til Odense for folk, der kommer til byen med tog eller bus.

Grundstenen er den såkaldte OBC-klinke i gule og brune nuancer, som de fleste besøgende på banegården nok allerede har stiftet bekendtskab med. Det er nemlig den, der lagt umiddelbart foran banegårdsbygningens facade.

Den går igen i belægningen på forpladsen, men fordelingen mellem de forskellige farvetoner ændrer sig efter funktionen, så der – i samspil med tydelige kantstene – opstår tydelige kontraster mellem for eksempel cykelsti og fortov. Busbanen bliver, som sagt, lagt med grålige klinker.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

Herover kan du se, hvordan klinkerne på banegårdspladsen kommer til at spille sammen – og op mod hinanden. Tværsnittet går fra nord mod syd. Fra banegårdsbygningen (til venstre) hen over den nye busbane (grå) og letbanens spor (gul) til den østgående cykelsti (brun) og fortovet foran Fyens Stiftstidendes bygninger.

 

Følg arbejdet på Østre Stationsvej - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse