Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Byudvikling

Før og nu-billeder: Se forandringen i Bolbro og Odense C

21. august 2019

 

Anlægsarbejdet, der har skabt plads til letbanesporet gennem Odense, er nu så godt som afsluttet – og sporarbejdet har taget over de fleste steder.

Derfor kan man nu på store dele af letbanestrækningen se konturerne af sporet. Også selvom der fortsat er et godt stykke vej til færdige resultat med skinner, stationer, køreledninger og græsbelægning.

Her er en lille statusrapport på den nordlige del af strækningen mellem Tarup Center og banegården, hvor du kan sammenligne med billeder fra 2015-2016, før letbanearbejdet gik i gang.

 

Højstrupvej – retning mod nordvest

På Højstrupvej bliver letbanesporet opbygget på den nordlige side af vejen, hvor et otte meter bredt areal er gjort klar til, at der kan blive lagt skinner. Faktisk er der også sket en udvikling, siden dette billede blev taget i sommerferien – der er nemlig blevet støbt det såkaldte ’blinding layer’ af beton, som også kan kaldes letbanens fundament. Det er oven på dette betonlagt, at letbanens skinner bliver støbt fast. Ude til højre ses de kommende master til kørestrøm. Før-foto: Kennett Krebs

 

Stadionvej – retning mod syd

På Stadionvej (fotoretning mod syd/Hauges Plads) bliver sporet bygget på den østlige vejside. Betonfundamentet er støbt, og skinnerne bliver spændt op på bukke ovenpå og justeret helt på plads, inden der bliver støbt beton op omkring, så skinnerne sidder fast. Lige nu er vejen ensrettet på grund af sporarbejdet, men senere vil den blive dobbeltrettet – ligesom det også gælder for Højstrupvej. Før-foto: Kennett Krebs

 

Middelfartvej – retning mod øst

Sporarbejdet er i fuld gang på Middelfartvej, hvor skinnerne bliver lagt midt på vejen med en kørebane til biler på hver side. På det seneste er der især blevet arbejdet intenst i det store kryds ved Grønløkkevej. Det er kompliceret og forbundet med gener for trafikanterne i området at føre skinnerne gennem krydset. Tæt på krydset kan man se de såkaldte ’bordursten’, der er letbanens kantsten. I fremtiden bliver det dem, der langs hele letbanestrækningen markerer grænsen mellem letbanesporet og den øvrige trafik. Før-foto: Kennett Krebs

 

Vesterbro – retning mod øst

Langs letbanesporet er der mange eksempler på lokal infrastruktur, der bliver opdateret med nye byrum. Det gælder for eksempel på Vesterbro ud for Sukkerkogeriet. Her skal der ligge en letbanestation, og det har medført en ombygning af de tilstødende arealer. Hvor der tidligere var en P-plads, er der lavet en ny teglstensbelægning med cykelsti og fortov. Før-foto: Kennett Krebs

 

Vestre Stationsvej – retning mod sydvest

På Vestre Stationsvej bliver letbanesporet anlagt på sydsiden af vejen – hvilket gælder helt op til Odense Banegård Center, hvorefter letbanen svinger ind i den nye bymidte på den lukkede del af den tidligere Thomas B. Thriges Vej. Arealet på billedet er stedet, hvor den kommende station med navnet ’Vestre Stationsvej’ skal ligge. Før-foto: Kennett Krebs

 

Østre Stationsvej – retning mod vest

Den nye forplads ved banegården har hen over sommerferien taget form, og på begge sider af det kommende letbanespor er det indledende anlægsarbejde afsluttet. Der er kommet ny klinkebelægning på fortov og cykelsti, som matcher belægningen på den modsatte vejside, ligesom der er anlagt en ny busbane i granitsten foran banegårdsbygningen. Selve sporarbejdet er ikke gået i gang endnu. Men der er skabt plads til, at der kan blive lagt skinner og bygget en station – som forventes at blive den travleste på hele letbanelinjen. Før-foto: Kennett Krebs

 

Følg letbanearbejdet i byen - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse