Byudvikling

Folketinget sætter penge af til letbanens etape 2

1. juli 2021

 

Sideløbende med, at Odense Letbane nærmer sig færdiggørelsen af etape 1 mellem Tarup og Hjallese, så er der fuld gang i de politiske overvejelser om etape 2.

Mandag i denne uge (29.6.) fremlagde regeringen – bakket op af samtlige Folketingets partier – en samlet plan for investeringer i veje, skinner og cykelprojekter gældende fra nu og frem til 2035.

Den såkaldte Infrastrukturplan 2035 har et samlet budget på over 160 mia. kr., hvoraf godt halvdelen (86 mia. kr.) er øremærket kollektive trafikprojekter rundt om i landet.    

Også Odense Letbane er med i aftalen. Partierne har fra 2026 afsat i alt 581 mio. kr. som statslig medfinansiering af etape 2 fra Seden via Vollsmose til Sukkerkogeriet i det centrale Odense. 

Tilsagnet fra Folketinget kommer i kølvandet på udredningsrapporten for etape 2. Rapporten, som Odense Letbane P/S har udarbejdet, blev offentliggjort i begyndelsen af juni – og gennemgår i detaljer bl.a. linjeføring, passagerprognoser og økonomi for en eventuel udbygning af letbanens første etape.     

Udredningsrapporten opererer med to etapeløsninger – henholdsvis Hovedforslaget (Seden-Sukkerkogeriet) og Alternativet (Seden-Odense ZOO). Den statslige medfinansiering i infrastrukturaftalen vedrører alene Hovedforslaget.

 

Artikelen fortsætter under billedet

test

 

I udredningsrapporten er prisen for Hovedforslaget anslået til 1.485 mio. kr. Den statslige medfinansiering på 581 mio. kr. udgør i runde tal cirka 40 procent af den samlede anlægsudgift. Tilbage er således en andel på omkring 900 mio. kr., som Odense Kommune selv skal investere i anlægsprojektet – hvis man ønsker etape 2.

Statstilskuddet har fra begyndelsen været indkalkuleret som en central forudsætning for, at Odense Byråd overhovedet kan overveje at anlægge etape 2. Det nye er, at med Folketingets aftale er tilskuddet ikke længere ”en fugl på taget”. Det er reelt afsatte midler, som Odense Kommune kan anmode om, hvis man beslutter sig for etape 2. Læg dertil, at aftalen i kraft af det brede forlig vil stå ved magt, selv om regeringsmagten måtte skifte på et tidspunkt. 

Uanset Folketingets tilsagn, så ER det politikerne i byrådet, der i sidste ende beslutter, om letbanen skal udbygges med en etape 2 eller forblive ved etape 1’s snart færdigbyggede 14,5 km. 

Som udgangspunkt er forventningen, at byrådet tager stilling til etape 2 i løbet af 2022. 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse