Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Drift

Fra sikkerhedssko til nystrøgne skjorter

2. november 2020

 

- Nu behøver jeg ikke længere skifte til sikkerhedssko, når jeg skal ind gå fra p-pladsen og hen til kontoret. Det gør hverdagen lidt lettere, smiler Dan Ravn, som er chef for drift og vedligehold i Odense Letbane, og som sammen med sit team som de første for nyligt er flyttet ind i kontorfaciliteterne i kontrol- og vedligeholdelsescentret i Hjallese.

Selvom malingen måske knap har nået at tørre på kontorgangene, har det været vigtigt for Dan Ravn og co. at tage de nye faciliteter i brug så hurtigt som muligt.

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Dan Ravn, chef for drift & vedligehold, får udsigt til alle 16 letbanetog fra sit kontor på kontrol- og vedligeholdelsescentret, indtil togene går i drift.

- Det betyder meget at komme herud helt fra begyndelsen, så vi kan være med til at opbygge og præge den kultur, som vi ønsker, skal gælde i vores nye hus. Inden længe flytter vores operatør Keolis ind sammen med deres underleverandører, og det er helt er centralt for mig, at vi får et godt afsæt for det vigtige samarbejde, der skal køre i mange år fremover til glæde og gavn for byen og letbanens passagerer.

For at understøtte dette samarbejde i den fysiske indretning er letbanens og Keolis kontorer lagt i forlængelse af hinanden på 1. sal, hvor også kontrolcentret, hvorfra driften bliver overvåget, ligger.

Letbanens kontrolcenter


- Det spændende er netop, at vi starter helt fra bunden med nye organisationer i nye fysiske rammer, og skal tage stilling til alt fra mulig fælles kantineordning til løbende sparring og videndeling i hverdagen. Jeg tror virkelig på, at vi kan skabe en helt særlig pionerånd i huset, hvor alle stræber efter det samme fælles mål: at skabe et attraktivt og driftssikkert kollektivt trafiktilbud, som byen vil tage godt imod.

I alt består byggeriet af 8500 etage-m2, hvor størstedelen benyttes til værksted, lager, vaskehal og lignende tekniske funktioner, og lige ved siden af ligger så kontorer, møde- og undervisningslokaler. Der er dermed meget kort fra direktørens skrivebord og ned til slibemaskinen eller hen til kontrolcentret. Og det er helt bevidst.

(Artiklen fortsætter under kortet)

Odense Letbanes detaljekort, der viser placeringen af kontrol- og vedligeholdelsescentret i Hjallese tæt på motorvejen.

- Det er vigtigt, at vi får et transparent og effektivt samarbejde på tværs af organisationer og funktioner. Som driftsorganisation skal vi være tæt på driften og dem, der har den daglige kundekontakt. Vi skal have en føling med hvad der rører sig, ligesom den fysiske nærhed og tilgængelighed gerne skulle være med til at signalere, at vi er alle i samme båd – eller tog – når det gælder om at blive en succes, tilføjer Dan Ravn.

Der er en klar rollefordeling mellem Odense Letbane som driftsorganisation og operatøren Keolis. Driftsselskabet har til opgave at sikre, at kontrakten med den private operatør Keolis, bliver overholdt. Driftsselskabet har det overordnede ansvar for kommunikation om Odense Letbane og ikke mindst samarbejde og koordinering med de øvrige aktører i den kollektive trafik i Odense om byens kollektive trafik. Operatøren Keolis har en 10-årig kontrakt, der handler om at køre tog, overvåge driften og stå for den tekniske og fysiske vedligeholdelse af hele letbanen.

Nu skal kontrol- og vedligeholdesescentret stå sin prøve


Udover Odense Letbanes otte medarbejdere vil Keolis huse cirka 80 medarbejdere, hvoraf cirka halvdelen dog er letbaneførere, hvis arbejde primært udføres ude på letbanestrækningen. Derudover har Keolis’ underleverandører Stadler Rail og Aarsleff Rail også ansatte, der vil holde til i drifts- og vedligeholdelsescentret.  

Indenfor de kommende uger er det planen, at Keolis også flytter ind. Selskabet har allerede etableret et Odense-kontor, og er netop gået i gang med blandt andet at rekruttere letbaneførere og styringsmedarbejdere, der skal starte op i foråret 2021. (Link til jobopslag hos Keolis)

- Frem mod åbningen i efteråret 2021 bliver vores vigtigste opgaver i driftsafdelingen at følge op på opbygningen af Keolis’ organisation og være med til at sikre smidige processer mellem alle parter, der er involverede i letbanedriften. En opgave vi har de optimale forudsætninger for at løse ved at være til stede her i bygningen, slutter Dan Ravn.

Følg letbanearbejdet i byen - tilmeld dig nyhedsbrevet her

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse