Nabo til vejarbejdet
Mennesker

Generel tilfredshed blandt naboer på Højstrupvej, Middelfartvej og Hestehaven

16. november 2016

 

Beboerne på både Højstrupvej, Middelfartvej og Hestehaven er påvirket af gravearbejdet, men flertallet bakker samtidig op om letbaneprojektet. Det viser de seneste undersøgelser af tilfredsheden blandt naboerne til letbanearbejdet.

I løbet af efteråret 2016 er naboerne til det forberedende vejarbejde på Højstrupvej, Middelfartvej og Hestehaven blevet spurgt om deres holdning til letbanen og om letbanens informationsindsats.

93 beboere og erhvervsdrivende på Højstrupvej har givet deres mening til kende. Det samme har 102 naboer til letbanen på både Middelfartvej og Hestehaven gjort.

Undersøgelsen er lavet under den sidste fase af det forberedende arbejde med at flytte rør og kabler, der har foregået på strækningerne siden begyndelsen af året. Og der er ingen tvivl om, at gravearbejdet har kunne mærkes blandt beboerne.

 

Generelt tilfredse naboer på Vestre Stationsvej og Ørbækvej

 

På Middelfartvej føler 83 procent sig i høj eller nogen grad påvirket af gravearbejdet. På Hestehaven gælder det for 80 procent og på Højstrupvej 71 procent.

Når man spørger til opbakningen til letbaneprojektet, så er flertallet af beboerne på strækningerne dog fortsat positive på trods af, at de har følt sig påvirkede af gravearbejdet.

På Hestehaven mener 61 procent at det enten er i høj eller nogen grad positivt, at der anlægges en letbane. På Højstrupvej og Middelfartvej er tallet lidt lavere, henholdsvis 51 procent og 50 procent.

Det skal stilles over for, at blot 20 procent af naboerne på Hestehaven mener, at det i høj eller nogen grad er negativt, at der anlægges en letbane. På Højstrupvej gælder det henholdsvis 37 procent og 33 procent. En del forholder sig neutralt til spørgsmålet.

- Jeg er meget glad for at se, at der stadig overordnet set er opbakning til letbaneprojektet – på trods af at naboerne nu igennem længere tid har levet med påvirkninger fra gravearbejdet i dagligdagen. Især på Middelfartvej og Højstrupvej, hvor generne i perioder har været store, og hvor for eksempel muligheden for kantstensparkering er forsvundet, siger Benthe Vestergård, kommunikationschef hos Odense Letbane P/S:

- Vi er klar over, at det kan være generende at have gravearbejde uden for hoveddøren. Derfor bestræber vi os meget på, at naboerne skal føle sig informeret om arbejdet og trafikken i lokalområdet. Det kan godt være svært at bevare overblikket over midlertidige vejlukninger, aftenarbejde og andre forhold.

 

Naboer på Albanigade og Stadionvej bakker op om letbanen

 

Resultaterne fra spørgeundersøgelsen bruges som pejlemærke i forhold til, om Odense Letbane lykkes med at få informeret naboerne. På Hestehaven føler 31 procent sig meget godt eller godt informeret, mens tallet fra Højstrupvej og Middelfartvej er på henholdsvis 47 procent og 46 procent.

- Jeg syntes, at det er flot, at omkring halvdelen af naboerne på Højstrupvej og Middelfartvej er tilfredse med informationsniveauet – taget i betragtning at begge strækninger har mærket periodevise lukninger og markante påvirkninger af trafikken. Undersøgelsen giver os også et godt billede af, hvordan naboerne ønsker at blive informeret og dermed hvilke kanaler, vi bedst når ud til naboerne gennem, slutter Benthe Vestergård.

Du kan hente og læse den samlede undersøgelse for Højstrupvej her, Middelfartvej her og Hestehaven her.

 

Følg arbejdet med at anlægge letbanen - tilmeld dig nyhedsbrevet her 

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×