Nabo til vejarbejdet
Letbane

Generelt tilfredse naboer på Vestre Stationsvej og Ørbækvej

13. januar 2016

 

Naboerne på Vestre Stationsvej og Ørbækvej er påvirket af gravearbejdet. Men de er samtidig overordnet positive over for letbaneprojektet og tilfredse med informationsarbejdet. Det viser to nye spørgeundersøgelser.

 

Når det gælder opbakning til letbaneprojektet blandt de adspurgte, har størstedelen på både Vestre Stationsvej og Ørbækvej en positiv indstilling til deres kommende nabo på skinner. På Ørbækvej er 56 procent i nogen grad eller høj grad positive over for, at der anlægges en letbane. På Vestre Stationsvej er hele 62 procent positive.

 

Det viser en spørgeundersøgelse, som Odense Letbane i december sendte ud til de umiddelbare naboer til gravearbejdet på Vestre Stationsvej og Ørbækvej. Det blev til svar fra 94 naboer, beboere og erhverv, fra Vestre Stationsvej og 22 fra Ørbækvej.

 

 

 Ensretningen af Vestre Stationsvej udvides op til Rugårdsvej

 

 

- Jeg er glad for, at der findes så stor opbakning til letbaneprojektet blandt de naboer, der har svaret på undersøgelsen. Det er selvfølgelig ikke en videnskabelig undersøgelse. Men resultatet giver os alligevel et fingerpeg om, hvordan stemningen er, og hvor skal vi lægge vores kræfter for at nå ud med information til naboerne på de strækninger, hvor vi arbejder, siger Benthe Vestergård, kommunikationschef hos Odense Letbane P/S:

 

- Resultatet af målingen er flot, taget i betragtning at naboerne på både Ørbækvej og særligt på Vestre Stationsvej føler sig meget påvirkede af gravearbejdet i deres hverdag.

 

Resultaterne fra Vestre Stationsvej og Ørbækvej harmonerer meget godt med andre meningsmålinger, som Odense Letbane har foretaget. Dels tilsvarende nabomålinger i Albanigade og på Stadionvej, men også en større Megafon-måling for hele Odense, som blev lavet i slutningen af 2015.

 

 

 Hent og læs hele nabomålingen for Vestre Stationsvej her

 

 

Undersøgelsen afspejler, at begge strækninger er udfordret af letbanearbejdet. Dog er naboerne mest påvirkede på Vestre Stationsvej, hvor hele 80 procent af dem, som har svaret på undersøgelsen, føler sig i høj grad eller meget høj grad påvirket af gravearbejdet. På Ørbækvej gælder det 56 procent.

 

Forskellen kan skyldes, at naboerne på Vestre Stationsvej siden august har haft gravearbejde, ensretning af vejen og midlertidige lukninger lige uden for deres hoveddør. Alt imens arbejdet på Ørbækvej har omhandlet den nye stitunnel ved L.A. Rings vej og indskrænkning af vejbanen.

 

 

 Hent og læs hele nabomålingen for Ørbækvej her

 

 

Odense Letbane bestræber sig på, at naboerne skal føle sig informeret om det arbejde, der foregår og påvirker deres hverdag. På Vestre Stationsvej føler 53 procent sig godt eller meget godt informeret, mens 26 procent føler sig dårligt eller meget dårligt informeret. På Ørbækvej er der 46 procent der føler sig godt eller meget godt informeret.

 

- Jeg er glad for at se, at over halvdelen af besvarelserne fra Vestre Stationsvej viser tilfredshed med vores information om gravearbejdet. Særligt fordi den strækning har budt på udfordringer med midlertidige lukninger, aftenarbejde og lignende afvigelser, som har været vigtige for os at kommunikere ud til naboerne, slutter Benthe Vestergård.

 

Du kan hente og læse den samlede nabomåling for Vestre Stationsvej her og for Ørbækvej her.

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×