Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Letbane

Gigantisk byggevejledning beskriver letbanen i mindste detalje

29. januar 2021

 

Odense Letbane har en byggevejledning, som var letbanen et gigantisk Lego-byggesæt. Vejledningen består af mere end 500.000 digitale filer, som er samlet i en database. Vejledningen er så stor, at den ville fylde fra Odense til København hvis filerne blot var A-4 sider, der lå i forlængelse af hinanden.

Odense Letbanes ”arkivar” holder styr på den store byggevejledning. Hun hedder Helle Marie Vestergaard og har titlen Configuration & Compliance Manager. Det er Helle Marie Vestergaard, der siden 2015 har opbygget, struktureret og vedligeholdt databasen, så vejledningen med de mere end 500.000 digitale filer altid er tilgængelig for databasens mere end 400 brugere.

- Det har været en kæmpestor og spændende opgave at stå som hovedansvarlig for udvikling af databasen og den kæmpe byggevejledning. I 2015 var der nemlig kun ca. 5.000 filer, og da ingen jo før havde bygget en letbane igennem centrum af Odense, SDU, Nyt SUND og Nyt OUH, vidste vi ikke hvor mange tusinde rapporter, tegninger, vejledninger, instrukser, procedurer, indmålinger, beregninger osv. vi frem til 2021 skulle håndtere, navngive og sortere i databasen. At vi skulle ende med 100 gange så mange filer som i 2015 var lidt af en overraskelse, fortæller Helle Marie Vestergaard.

 

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Helle Marie Vestergaard har siden 2015 struktureret og vedligeholdt databasen, der indeholder over 500.000 digitale filer.

 

Brugerne af databasen er for eksempel den tekniske tegner hos Comsa i Spanien, som skal designe og placere et letbanesignal. Den jyske gartner fra Hede Danmark, der skal plante træer langs letbanen. Den tyske togingeniør fra Stadler, der skal programmere togets kørecomputer, og Odense Letbanes tilsynsførende ingeniører, der skal tjekke, om entreprenører og leverandører har leveret, hvad der står i kontrakten.

At styre og servicere databasens cirka 400 unikke brugere er ifølge Helle Marie Vestergaard en opgave hvor to dage ikke er ens.

- Brugerne kommer fra en lang række andre projekter og jobs, hvor de måske er vant til andre strukturer og procedurer. Derfor skal de ofte nænsomt men bestemt trænes, så de lærer at navngive deres dokumenter korrekt og arkivere dem i præcist den mappe ud af flere hundrede mapper, hvor den næste bruger vil lede efter dokumentet. Dette er yderst vigtigt for, at databasen ikke ender i kaos, og brugerne ikke kan finde, hvad de søger, forklarer Helle Marie Vestergaard.

Byggevejledningen har fra starten været nødvendig for, at Transportministeriet, Odense Kommune, politiet, brandvæsnet, miljømyndighederne, vejmyndighederne og øvrige myndigheder har kunnet godkende projektet. Politiet og Vejmyndighederne skulle fx vide, hvordan man ville bygge og regulere færdslen i samtlige kryds både under projektet, og når letbanen i fremtiden kører. Brandvæsnet skulle være sikker på, at brandbiler kan komme frem på trods af letbanen, og miljømyndighederne skulle sikre, at letbanetoget, ikke ville påvirke byen og naboerne med støj og vibrationer over de lokale grænseværdier.

 

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Der er over 400 unikke brugere af databasen lige fra tekniske tegnere til gartnere. Derfor kræver det, at man bruger databasen korrekt og navngiver filerne efter bestemte systemer, så det er overskuelig for alle brugere.

 

- Byggevejledningen har også været en nødvendighed for, at entreprenører og leverandører har kunnet give tilbud på netop deres individuelle opgave i projektet, uanset om de skulle bygge letbanen, plante træer, bygge tunneler, flytte fortove, male striber på vejene eller udføre en af de hundredvis af andre opgaver i projektet, fortæller Helle Marie Vestergaard.

Letbaneprojektet bevæger sig fra byggeprojekt til drift i 2021. Driftsselskabet Odense Letbane overtager i den forbindelse den kæmpe byggevejledning som dokumentation for, hvordan letbanen er konstrueret. Byggevejledningen er nødvendig, når anlægget i fremtiden skal serviceres og vedligeholdes. Den er også vigtig, hvis der skulle opstå eventuelle tvister i forbindelse med garantireparationer. Derudover vil relevante dele af den gigantiske store byggevejledning også blive stillet til rådighed for fx Jernbanemuseet og Sporvejsmussets arkiver og udstillinger.

 

Fakta om databasen

  • Databasen indeholder cirka 500.000 filer
  • Cirka 400 unikke brugere benytter databasen
  • Brugerne downloader cirka 8.700 filer månedligt
  • Der er cirka 2.200 logins i databasen månedligt

 

Følg letbanearbejdet - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse