Nabo til vejarbejdet
Udbud

God konkurrence om at drifte og vedligeholde letbanen

6. november 2017

 

Fem virksomheder er blevet prækvalificeret til at byde på letbanens kommende drift og vedligehold, når den begynder at køre forventeligt i slutningen af 2020. Dermed er der skabt en god konkurrencesituation i de kommende udbudsforhandlinger.

 

 

Nu er det afgjort, hvem der får lov at byde på Odense Letbanes drift og vedligehold. Fem bydere opfyldte minimumskravene og er dermed blevet prækvalificeret til at byde på den store opgave, som det bliver at levere førerne til letbanevognene, personalet til det store vedligeholdelsescenter og til styringen af den daglig drift og vedligeholdelsen.

 

Kort sagt at få det hele til at køre på skinner efter åbningen i slutningen af 2020.

 

De fem bydere er Arriva Danmark A/S, Keolis Danmark A/S, Metro Service A/S, Stockholms Spårvägar AB og Odense Lightrail Service A/S, som er et partnerskab mellem Umove A/S og Transdev Sverige AB.

 

 

Odense Letbane søger en operatør til letbanedrift og vedligehold

 

 

- Vi er rigtig glade for den store interesse for at byde på letbanens drift og vedligehold. Vi har med de fem bydere opnået en god konkurrencesituation det kommende års tid, hvor udbudsforhandlingerne foregår. Der er tale om et godt felt fra både ind- og udland, der alle har udbredt erfaring med at drive letbaner, siger adm. direktør for Odense Letbane P/S Mogens Hagelskær.

 

Forhandlingerne med de fem bydere vil pågå frem til udgangen af 2018, hvor der forventes at blive indgået kontrakt. Undervejs vil Odense Letbane modtage flere bud inden det sidste og afgørende bud, som vil blive afgivet i slutningen af næste år.

 

Forhandlingssituationen følger således samme model, som da Odense Letbane forhandlede de to store foregående kontrakter på plads om leverance af transportsystemet og letbanevognene, hvilket skete til rette tid i juni måned og inden for det samlede budgets rammer.

 

 

Hvordan foregår udbuddet af letbanen?

 

 

De prækvalificerede ansøgere er blevet udvalgt ud fra en række på forhånd opstillede kriterier, hvor de bl.a. har skullet dokumentere deres tekniske formåen og erfaring fra lignende projekter. Dertil har ansøgerne skullet opfylde alle formelle krav ved ansøgningen – det vil sige levere en fyldestgørende ansøgning med bilag.

 

Kontrakten om letbanens drift og vedligehold bliver således den sidste i rækken af store kontrakter undervejs i letbaneprojektet. Foruden de tre store kontrakter om transportsystemet, letbanevognene og den kommende drift, indgås der løbende syv kontrakter vedrørende flytning af veje, fortove og cykelstier.

  

 

Yderligere information om de prækvalificerede ansøgere

 

Arriva Danmark A/S drifter og vedligeholder tog i Midt- og Vestjylland samt en række buskontrakter i Danmark. Arriva Sverige AB drifter bl.a. to letbanelinjer i Stockholm. 

 

Keolis Danmark A/S har bl.a. vundet operatørkontrakten på letbanen i Aarhus og har derudover en række buskontrakter i Danmark. Keolis S.A. har en række letbanekontrakter rundt omkring i verden, bl.a i Bergen, Angers og Melbourne.

 

Metro Service A/S drifter og vedligeholder metroen i København.

 

Odense Lightrail Service A/S består af Umove, som har en række buskontrakter i Danmark og Transdev Sverige AB, der drifter og vedligeholder bl.a. letbanen i Norrköping. Transdev har derudover en række letbanekontrakter rundt omkring i verden bl.a. i Dublin, Besançon og Barcelona.

 

Stockholms Spårvägar AB drifter og vedligeholder to letbanelinjer i Stockholm.

 

 

Følg letbanearbejdet i byen - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×