Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Anlægsarbejde

Har du set en vandpyt?

22. januar 2021

 

En af de store opgaver i letbanebyggeriet har været at styre regnvandet, så det nemt bliver ledt til vejbrønde og videre til rensningsanlægget og Odense Å. Vandet skal helst ikke oversvømme naboernes forhaver og kældre eller ende som irriterende vandpytter, der forstyrrer trafikanterne.

Opgaven er kompleks, da det ikke kun er vandets vej, der bestemmer, hvordan byrummet bliver bygget. For eksempel skal letbanesporet ligge jævnt, så komforten i toget bliver i top, og ikke minder om en tur med den gamle rutsjebane i Tivoli.

Trafiksikkerheden for alle trafikanter er også vigtig. Det betyder, at der gerne skal være en kantsten på cirka 10 cm’s højde imellem fortov/cykelsti og vejbane. Ligeledes skal der være en kantsten på cirka 10 cm mellem letbanen og vej, cykelsti eller fortov. Kantstenen bidrager nemlig til at styre trafikken og undgå, at trafikanter bruger hinandens arealer.

Letbanen bestemmer på den måde højden på arealerne, der støder op til letbanen.

 

Tykke gummimåtter stopper vibrationer fra letbanen.

 

Regnvand, der lander på letbanens areal, bliver desuden afledt via regnvandsledninger under letbanen, så vandet ikke fosser ind over de omkringliggende områder. På samme måde skal regnvandet på vejen også afledes i egne regnvandsledninger, og regnvand, der ender på fortove, må ikke løbe ind over skel til naboerne. Derfor hælder fortove ofte ud mod vejbanerne så vandet løber denne vej.

At styre regnvandet i byen er således en opgave med mange aspekter, som skal beskrives og tegnes med centimeters nøjagtighed, for at de mange forskellige entreprenører omkring letbanen kan lave hver deres opgave, så den passer ind i det kæmpestore puslespil, som letbaneprojektet er. I projekteringen af letbanen er der derfor lavet tusindvis af tegninger, som de enkelte entreprenører kan hente i letbanens store database, når de skal udføre deres opgaver.

Tegning over højdekurver i krydset Nyborgvej / Ejbygade

På tegningen af krydset Ejbygade-Ørbækvej-Nyborgvej kan man se blå og orange streger, der angiver højden på vejbanen, i fagsprog kaldet koterne. Langs de blå streger kan man se tal, der fortæller om højden det pågældende sted. Jo lavere tallet er, jo lavere er vejbanen, hvilket vil få regnvandet til at løbe i retningen fra de høje kurver til de lave kurver og derefter ende i regnvandsbrøndene.

 

Følg letbanearbejdet - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse