Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Byudvikling

Her er et bud på letbanens etape 2

2. juni 2021

 

Efter et grundigt forarbejde, der har stået på siden 2019, kan Odense Letbane P/S nu fremlægge en færdig udredningsrapport for letbanens etape 2.

Etape 2 består af to forslag til udbygget linjeføring:

 

  • Hovedforslaget – fra Seden over Vollsmose i det nordøstlige Odense til Vesterbro/Sukkerkogeriet i centrum. I alt 9,2 km., heraf 4,9 km. nye skinner. 10 nye stationer
  • Alternativet – fra Seden til Zoologisk Have i det sydvestlige Odense. I alt 11,7 km., heraf 7,3 km. nye skinner. 14 nye stationer  

 

Alternativet er med andre ord en forlænget udgave af Hovedforslaget og udgør således – sammen med etape 1 – et fuldt udbygget letbane-H med fire forgreninger og hovedfærdselsåre gennem det centrale Odense.

- Vi blev i 2019 af Odense Byråd bedt om at udarbejde et beslutningsgrundlag for etape 2. Den opgave har vi nu løst i form af en detaljeret beskrivelse af, hvordan en etape 2 konkret kan etableres, forklarer Mogens Hagelskær, adm. direktør ved Odense Letbane.

- Der er fire centrale principper, som vi har lagt vægt på i designet af etape 2. For det første skal det være en effektiv og pålidelig linje, for det andet skal det være en levende linje, der understøtter byrummene. Det skal også være en grøn linje med et grønt tracé samt nye træer og ekstra beplantning, og endelig skal det være en urban linje, der skaber en tættere by og understøtter Odense som en dansk storby, uddyber Mogens Hagelskær.

Sammen med en VVM-undersøgelse, der kortlægger letbaneudvidelsens miljøpåvirkning, skal udredningsrapporten danne grundlag for den politiske proces, der nu følger over de kommende mange måneder – og som på et tidspunkt vil resultere i en beslutning for eller imod en etape 2 som udvidelse af den snart færdigetablerede etape 1 mellem Tarup og Hjallese.

- Vi har set det som vores opgave at give de politiske partier i Odense Byråd det bedst mulige beslutningsgrundlag at arbejde videre ud fra. Sammen med vores eksterne rådgivere har vi lavet grundige analyser af passagertal, beskæftigelse, design og økonomi – og vi har undervejs haft betydelig fordel af de erfaringer, vi har med fra etape 1-etableringen, forklarer Mogens Hagelskær.

De eksterne rådgivere tæller COWI, Niras og WSP, ligesom også Borgmesterforvaltningen samt By- og Kulturforvaltningen ved Odense Kommune har bistået.

- Med aflevering af udredningsrapporten slutter vores foreløbige bidrag, og det er nu op til byrådet at forestå den videre beslutningsproces. Vi er naturligvis fortsat til rådighed med vores tekniske viden og erfaring i det omfang, vi kan være med til at kvalificere det videre forløb, siger Mogens Hagelskær.        

Udredningsrapport for letbanens etape 2

 

Læs udredningsrapporten for letbanens etape 2 på Odense Kommunes hjemmeside 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse