Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Letbane

Hvad skal letbanens 26 stationer hedde?

29. august 2016

 

De endelige navne på letbanens stationer skal ligge fast inden årets udgang. Derfor er processen med at finde passende navne til de i alt 26 stationer nu i gang.

Hidtil har alle letbanestationer haft ’arbejdsnavne’, der blev besluttet i den spæde fase af projekteringen. Flere af disse vil ikke være brugbare i fremtiden. Det gælder for eksempel ved det nye regionshospital, som ikke vil komme til at hedde ’Nyt OUH’, når det står færdigt.

- Det er Odense Letbane P/S, der har kompetencen til at navngive stationerne. Men det er byens letbane, og navnene skal bruges i årtier fremover. Derfor har vi valgt at involvere Odense Byråd, som endeligt skal vedtage stationsnavnene. Vi har samlet et dommerpanel med fem medlemmer, som skal komme med en indstilling om navngivning til byrådet, forklarer Benthe Vestergård, der som kommunikationschef for Odense Letbane P/S også er sekretær for dommerpanelet.

 

VIDEO: Hvorfor skal Odense have en letbane?

 

Der er opstillet tre kriterier for, hvad der er et godt navn på en letbanestation i Odense:

For det første bør navnet relatere til et kendt sted. For det andet bør navnet være kort, enkelt, mundret og læsbart. Og for det tredje skal navnet anvendes i praksis i lokalområdet.

Nogle stationsnavne ligger lige for – for eksempel for letbanestationerne ved Vesterbro, Kongensgade og Hjallese Station. Mens andre har flere muligheder. Hvad skal for eksempel de i alt tre letbanestationer ved Syddansk Universitet hedde?

- For at sikre os, at vi anbefaler de bedste og mest præcise navne, vil vi nogle steder spørge udvalgte personer med særligt kendskab til lokalområdet. Samtidig vil vi involvere udvalgte store, lokale interessenter, hvis det giver god mening. Det kunne være ved Syddansk Universitet, Nyt OUH eller Odense Idrætspark, siger Benthe Vestergård.

De fem medlemmer i dommerpanelet, som skal lave indstillingen til byrådet, er: Borgmester Anker Boye (S). By- og Kulturrådmand Jane Jegind (V). Stadsarkivar fra Historiens Hus Jørgen Thomsen. Partner i Public Intelligence Peter Julius. Samt arkitekt Birgitte Andersen, der også er bestyrelsesmedlem i Odense Letbane P/S.

 

VIDEO: Visualiseringer af Odense Letbane - fra Tarup til Hjallese

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse