Nabo til vejarbejdet
Anlægsarbejde

Hvem var det, der bankede i Bolbro?

6. juli 2018

 

I de seneste uger har man kunnet høre kraftige bankelyde i Bolbro. Det kunne være nærliggende at tro, at det skyldes letbanens arbejde på Højstrupvej – men det er faktisk ikke tilfældet, selvom der er tale om et naboprojekt.

Det er nemlig VandCenter Syd, der er ved at etablere et stort underjordisk bassin ved Højstrupvej / Møllemarksvej.

 

Midlertidig kantstensparkering på Højstrupvej

 

VandCenter Syd har længe ønsket at udbygge kloaknettet i Bolbro, da kombinationen af det lavtliggende område og øgede vandmasser i perioder har givet problemer. Der er bygget meget i Bolbro, siden de første kloakker blev etableret omkring 1950.

Blandt andet fik Odense Idrætspark ødelagt gulvet i springhallen, da den blev bygget for cirka 10 år siden. Desuden har det heller ikke været optimalt, at de vandmasser, som kloaknettet ikke har kunnet rumme, er endt på atletikstadion.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

undefined

 

Da det blev kendt, at letbanens linjeføring skal gå ad Højstrupvej, var det derfor oplagt for VandCenter Syd at fremskynde bassinprojektet.

Arbejdet med bassinet og letbanen sker også med stor koordination mellem de to parter, da der er nogle overlap i de to projekter.

Når bassinet står færdigbygget, skal letbanen for eksempel etablere en parkeringsplads oven på bassinet. Den skal blandt andet kunne benyttes af Odense Idrætsparks besøgende.

 

Nyt vejnavn: Endnu en Thorvald i Bolbro

 

Bassinarbejdet er ikke uden udfordringer, da grundvandsspejlet ligger højt i området, og grunden delvist består af blødt tørvedynd. Derfor har det været nødvendigt at banke ekstra mange betonpæle samt spuns (store jernplader, som danner ’væggen’) i jorden for at sikre et ordentligt fundament for bassinet, så det ikke sætter sig.

Og det er altså arbejdet med at få disse betonpæle og spunsplader i jorden, som har givet genlyd i Bolbro.

Folk, der bor og færdes i området, kan heldigvis glæde sig over, at denne del af arbejdet er slut. Nu er det arbejdet med selve bassinet, der er i gang – og som VandCenter Syd forventer færdigt i foråret 2019.

 

Læs mere om projektet på VandCenter Syds hjemmeside

 

FAKTA OM BASSINET

Der er blevet brugt hele 1000 tons betonpæle og 700 tons spuns.

Bassinet kan rumme i alt 5300 kubikmeter vand.

Det måler cirka 40 x 40 meter.

Bassinet står af to sektioner – én til blandet regn- og spildevand og én alene til regnvand. Det kan på sigt laves om til et rent regnvandsbassin, når området i fremtiden får adskilt regnvand fra spildevandskloakken.

VandCenter Syd regner med at holde ’åbent hus’ for naboer og andre interesserede, inden bassinet bliver taget i brug.

 

Følg letbanearbejdet i Odense - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×