Nabo til vejarbejdet
Vejarbejde

I uge 27-28 bliver hellerne fjernet på et stykke af Nyborgvej

4. juli 2016

 

Som forberedelse til letbanen bliver der fra mandag 4. juli og cirka 14 dage frem flyttet midterheller og parkeringsheller på Nyborgvej mellem Benediktsgade og Palnatokesvej.

 

Hellerne skal fjernes for at kunne få bedre plads til trafikken, når der senere skal flyttes fjernvarme- og kloakrør på Nyborgvej.

 

For at genere trafikken mindst muligt laves arbejdet med at flytte hellerne i sommerferien, hvor trafikken er begrænset.

 

 

Vejarbejde i Frederiksgade hen over sommeren - hold øje med skiltene

 

 

Entreprenøren har – for hurtigt at blive færdig med arbejdet af hensyn til trafikken – fået udvidet sin tilladelse til at arbejde fra klokken 05 om morgenen til klokken 20 om aftenen på hverdage. Så der kan forekomme gener i dette tidsrum for naboerne.

 

Arbejdet med at gøre Nyborgvej klar til letbanen forventes at vare fra september 2016 til december 2017. Derefter etableres de kommende fortove, cykelstier og kørebaner samt letbanespor, stationer og køreledninger.

 

Letbanen forventes at køre fra slutningen af 2020 og vil på Nyborgvej få stationer ved Reventlowsvej, Østerbæksvej og Deleurans Plads.

 

 

Følg arbejdet på Nyborgvej og tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×