Byudvikling

Innovativ bydel og letbane opføres i tæt parløb

29. september 2020

 

Når Odense Letbane i efteråret 2021 triller ind til stationen på Campusvej i den nye Odense-bydel Cortex Park, vil de passagerer, der stiger på, med stor sandsynlighed være helt nye tilflyttere eller medarbejdere, der kun har haft deres gang i området i kort tid. Cortex Park er nemlig ligesom letbanen skudt op, på hvad der for fem år siden blot var en bar mark, man kørte forbi, når man skulle ”ud på universitetet”. 

Det innovative forsker- og kontorfællesskab, Videnbyen, slog dørene op tilbage i 2015, og kort efter kunne det markante højhusbyggeri Campuskollegiet, som A.P. Møller Fonden står bag, byde de første studerende velkommen til deres nye hjem. Siden har mange byggekraner rejst sig på byggegrundene på begge sider af Campusvej, og i de senere år er der blevet klippet en del snore til studieboliger, kollegier - og en Netto er det også blevet til.

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Cortex Park set fra syd. Græsarealet til højre for p-arealet er netop udbudt til salg efter lokalplanprocessen er gennemført. Foto: Freja Ejendomme.


Cortex Park er planlagt som en del af Campus Odense, der også huser det nye hospital Nyt OUH og SDU, der blandt andet udvider med et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet. I bydelen kan studerende, gæsteforskere og andre med deres daglige gang på campus leve og bo tæt på arbejdet, ligesom virksomheder kan samarbejde og udnytte synergier ved at bo tæt på forsknings- og udviklingsaktiviteter på universitetet og hospitalet.
 

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Fotos af Campusvej fra 2015 og 2019, hvor man kan se det nye byggeri, der er skudt op i mellemtiden. Desuden ses i højre nederste hjørne opkørslen fra cykelstitunnellen under Niels Bohrs Allé, der også er blevet bygget som et tilkøb til letbaneprojektet: Foto: Kennett Krebs.

Samtidig med opførelsen af den nye bydel, har letbanen været i gang med at blive klar siden 2015. Som noget af det første blev der flyttet rør og ledninger. Siden begyndte arbejdet med at flytte vejbaner, cykelstier og fortove på Campusvej, som i perioder gjorde livet surt for især de mange cyklister til universitetet. Men i dag sætter de formentlig pris på, at der også blev etableret en cykelsti-tunnel under Niels Bohrs Allé, så man i dag slipper for at skulle krydse Niels Bohrs Allé på cykel og til fods. Tidligere i år blev der så hængt kørestrøm op i masterne langs letbanens skinner – et tydeligt tegn på, at selve letbanens sporarbejde var ved at være afsluttet.

Stort fjernvarmerør skal lægges på tværs af Campusvej


I løbet af efteråret i år vil letbanen for alvor blive en del af bybilledet i Cortex Park, når testkørslen fra kontrolcentret i Hjallese og op til IKEA begynder. Frem til åbningen af letbanen i efteråret 2021 vil der blive skruet op for frekvensen af tog, som for alvor stiger, når hele letbanestrækningen skal testes med alle 16 tog i begyndelsen af det nye år.

Åbningen af letbanen markerer en vigtig milepæl i bydelen Cortex Park, som dermed bliver bundet tættere sammen med bymidten. I 2024 forventes Cortex Park letbanestation at være den 6. travleste af de 26 letbanestationer med cirka 3700 daglige brugere.


(Artiklen fortsætter under billedet)Visualisering af PFA’s to kommende bæredygtige byggerier, der bliver opført som såkaldte ”flerbruger” kontorer med fælles faciliteter som kantine, mødefaciliteter og konferencelokaler, som deles på tværs af lejerne. Et koncept PFA selv kalder ”fremtidens kontorer”, som de oplever en stigende efterspørgsel på: Kilde Fyens Stiftstidende.

Hidtil har Cortex Park især været præget af boligbyggeri, men i slutningen af 2019 blev der sat ekstra skub i erhvervsbyggeriet, da PFA købte to store grunde, hvor der bygges to erhvervsejendomme på henholdsvis 11.500 m2 og 5500 m2, der kan huse op mod 900 arbejdspladser. Focus Advokater, Ernest & Young og Fynsk Erhverv er blandt de første lejere til at flytte ind i 2022, når det bæredygtige og DGNB-certificerede byggeri er færdigt. (DGNB er en af de fornemste bæredygtige certificeringer, et byggeri kan opnå. Kilde: dk-gbc.dk.)

 

Fakta om Cortex Park

  • Det er statens ejendomsselskab Freja ejendomme, der står bag udvikling og salg af byggegrundene i Cortex Park. De oplyser, at der p.t. er færdiggjort cirka 1/3 af det samlede byggeri i Cortex Park.
  • Cortex Park består af tre lokalplaner, som alle er vedtaget af Odense Byråd.
  • Cortex Park er lokalplanlagt i tre etaper. Etape 1 og etape 3+4 (sammenlagte etaper) er byggemodnet og byggefelter solgt eller under salg. Etape 2 (øst for etape 1) forventes påbegyndt byggemodning i fjerde kvartal 2020, Her er flere af byggefelterne i salgsproces.

 

 

 


Den østligste del af Cortex Park er netop blevet udbudt til salg, efter at lokalplanlægningen er blevet afsluttet. Her skal der opføres tre erhvervsejendomme, tre boligejendomme og et parkeringshus med 4.000 m2 erhverv på toppen af P-huset. Desuden skal der opføres en række urbane byrum og en lokalpark på minimum 1000 m2 med varieret beplantning, opholdsmuligheder og plads til rekreative aktiviteter.

(Artiklen fortsætter under billedet)Visualisering af det centrale byrum fra den sidste del af Cortex Park, der netop er udbudt til salg, og som skal byggemodnes i efteråret 2020. Kilde og foto: Freja Ejendomme.

På hjørnet af Niels Bohrs Allé og Campusvej skal der ifølge lokalplanen bygges et hotel. I takt med at universitetet udvider med SUND, og OUH åbner i 2023, er forventningen, at der vil komme en fornyet efterspørgsel på hotel- og konferencefaciliteter, når der igen kan afholdes konferencer, kongresser og andre aktiviteter, der tiltrækker forskere, studerende og medarbejdere fra nær og fjern.

Til den tid vil letbanen få en central funktion som en horisontal elevator, der let og gnidningsfrit kan transportere konferencegæster mellem Cortex Park, universitetet og OUH.

 

Følg letbanearbejdet på Campusvej - tilmeld dig nyhedsbrevet her

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse