Nabo til vejarbejdet
Trafik

Julefreden sænker sig foran Odense Banegård Center

16. december 2016

 

Siden oktober har VandCenter Syd arbejdet på strækningen foran Odense Banegård Center. Inden jul rykker arbejdsområdet dog længere vest på. Derfor bliver indsnævringen foran banegården flyttet længere op ad Østre Stationsvej.

VandCenter Syds arbejde med at lægge et nyt og større kloakrør langs Østre Stationsvej går som planlagt og rykker endnu engang videre vest på. Derfor vil strækningen fra fodgængerfeltet ved banegårdens hovedindgang og op til Musikbiblioteket blive asfalteret igen inden jul – med mindre arbejdet bliver forsinket af frost og sne.

Det nye arbejdsareal på Østre Stationsvej vil i første omgang strække sig fra Musikbiblioteket og næsten hen til Jernbanegade.

For bilister betyder ændringen, at der igen vil være to spor i hver retning forbi banegården. Sammenfletningen fra to til ét spor vil tilsvarende blive flyttet mod vest. Men der vil stadig kun være et spor åbent i hver retning forbi arbejdsområdet.

 

VIDEO: Sådan kommer letbanen til at se ud ved Banegården

 

For fodgængere og cyklister betyder det på samme måde, at strækningen, hvor de skal dele pladsen på fortovet rykker mod vest sammen med arbejdsområdet.

I det nye år holder VandCenter Syds arbejde med hovedledningen på Østre Stationsvej en kort pause. Her skal Vandcenteret i stedet grave stikledninger på tværs af Østre Stationsvej til det nye stor kloakrør, der er blevet lagt foran banegården. Dette gravearbejde forventes at foregå som aften- og natarbejde for at genere trafikken mindst muligt på den vigtige trafikåre.

Mens arbejdet står på, lægges der kloakrør på Rugårdsvej på en del af strækningen mellem Østre Stationsvej og Fjordsgade. Dette vil også påvirke trafikken i området, idet denne del af Rugårdsvej i perioden bliver ensrettet ind mod byen.

Når disse aktiviteter er afsluttet, fortsætter arbejdet med at lægge det nye store kloakrør langs med Østre Stationsvej i vestlig retning. Arbejdet med at omlægge forsyningsledninger på Østre Stationsvej strækker sig samlet set frem til december 2017.

 

Følg arbejdet på Østre Stationsvej - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×