Om Odense Letbane
Nabo til letbanen
Ledningsflytninger

Kloakarbejde er færdigt et halvt år tidligere end planlagt

11. maj 2017

 

Smarte tekniske løsninger, smidighed hos myndigheden og ikke mindst et tæt samarbejde mellem de mange aktører gør, at VandCenter Syds omfattende arbejde på Østre Stationsvej kan afsluttes meget hurtigere, end man oprindeligt troede.

 

Det har været nogle hårde måneder for trafikanter og naboer på Østre Stationsvej – mens VandCenter Syd har udført arbejdet med at fremtidssikre kloakken på den trafikale flaskehals i Odense C.

Nu letter de værste trængsler dog. Søndag 7. maj lavede VandCenter Syd deres sidste krydsning på Østre Stationsvej ud for Jernbanegade. Det er cirka et halvt år ”for tidligt”.

Ifølge den oprindelige tidsplan var det meningen, at kloakarbejdet skulle have varet helt til december. Takket være en kraftpræstation, der har overrasket de fleste i projektet, er det dog lykkedes at blive hurtigt færdige.

 

Nu går Østre Stationsvej en roligere tid i møde

 

- Vi er rigtig glade for, at det er gået så stærkt, for det kommer jo borgerne til gode. Tempoet er et resultat af gode ideer hos entreprenøren, stor imødekommenhed hos myndigheden i Odense Kommune samt et tæt og frugtbart samarbejde mellem mange parter. Det gælder også de øvrige ledningsejere på Østre Stationsvej, især Fjernvarme Fyn, siger Liselotte Jensen, der er projektchef hos VandCenter Syd.

Det er især VandCenter Syds entreprenør på arbejdet, TC Anlæg, der har lagt sig i selen for at udtænke løsninger, som har kunnet speede arbejdet op. For eksempel hvordan man kan koordinere flere forskellige stykker arbejde samtidig med op til 25 mand på pladsen.

 

(Artiklen fortsætter under billedet)

undefined
TC Anlægs specialfremstillede transportbånd har hjulpet med at speede arbejdet på Østre Stationsvej op.

 

- Derudover har vi ”opfundet” en løsning på selve arbejdsområdet, som vi er ret stolte af. Vi har fået fremstillet et 16 meter langt transportbånd specielt til denne opgave, som vi regner med at kunne bruge ved lignende opgaver fremover, fortæller Brian Christensen, der er projektleder hos TC Anlæg:

- Transportbåndet har gjort behovet for at køre jord til og fra depot væsentligt mindre – altså færre store lastbiler, der har skullet ind og ud, og dermed mindre gener for trafikken og naboerne. Båndet har også gjort det muligt at arbejde hurtigere. En gravemaskine har kunnet tage jorden op i den ene ende af et hul og læsse det på båndet, så en anden gravemaskine har kunnet fylde jorden direkte i den modsatte ende af hullet.

 

Østre Stationsvej får både letbane og metro (til affald)

 

TC Anlæg har etableret en ny og større kloakledning langs Østre Stationsvej med en diameter på op til to meter – så den er dimensioneret til fremtiden. Derudover er der parallelt med kloakrøret lagt en helt ny regnvandsledning, som med tiden skal lede regnvand direkte ud i Odense Havn, samt affaldssug til de nye boligkarreer på Østre Stationsvej.

Det store kloakarbejde har ved fire lejligheder ført til, at det har været nødvendigt at lukke en del af Østre Stationsvej hen over en weekend – når de nye rør skulle på tværs af vejen.

Alle udfordringer er dog blevet klaret inden for tidsplanen. Det har skabt tillid hos trafik- og miljømyndigheden hos Odense Kommune og dannet grundlag for en smidig sagsbehandling, efterhånden som arbejdet er skredet frem, og nye ideer er opstået undervejs.

 

3D-grafik: Hvor svært kan det være at flytte et par rør?

 

- Ofte har vi kunnet klare os med et møde mellem de involverede parter ude på selve pladsen – i stedet for lange mailudvekslinger, som kan forlænge processen med flere uger. Dén smidighed i sagsbehandlingen er en vigtig årsag til, at det er lykkedes at blive færdige seks måneder før tid, forklarer Lars Scheuer, der som projektchef for ledningsflytninger hos Odense Letbane har ansvaret for at koordinere arbejdet:

- Derudover holder vi hver uge et møde hos Odense Letbane, hvor både politi og beredskab, kommunens trafikmyndighed og Fynbus deltager. Hér bliver mange emner afklaret, så der kan træffes hurtig beslutning om oplagte løsninger.

Arbejdet med at flytte forsyningsledninger på Østre Stationsvej er endnu ikke helt overstået. VandCenter Syd mangler lidt afsluttende arbejde, herunder opfyldning af gamle og nu nedlagte kloakrør.

Der skal også flyttes ”bløde” kabler, for eksempel til strøm og tv-signal. Det har dog ikke nær samme omfang som kloakarbejdet, og det vil primært foregå i fortovsarealet samt på cykelstien.

Derudover skal Fjernvarme Fyn i nogle uger hen over sommerferien grave på Østre Stationsvej omkring Odense Banegård Center.

 

Følg arbejdet på Østre Stationsvej - tilmeld dig nyhedsbrevet her

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse