Nabo til vejarbejdet
Mød os

Kom til infomøde om anlægsarbejde på Rismarksvej og Højstrupvej

31. august 2017

 

Odense Letbane og Odense Kommune afholder tirsdag 12. september infomøde for beboere og erhvervsliv på Rismarksvej og Højstrrupvej. Arbejdet med at skabe plads til letbanen i det eksisterende vej- og fortovsareal går nemlig snart i gang på Rismarksvej samt den nordlige del af Højstrupvej.

 

Odense Letbane er allerede i gang med at gøre klar til byggeriet af letbanen på Ørbækvej, og fra oktober måned går anlægsarbejdet også i gang på Rismarksvej den nordlige del af Højstrupvej – på strækningen mellem Møllemarksvej og Rismarksvej.

Derfor inviteres beboere og erhvervsdrivende i Højstrupkvarteret samt i Tarup til infomøde tirsdag 12. september kl. 18.00 - 19.30 på Tarup Bibliotek, Rugvang 40.

På mødet vil der være oplæg om, hvordan anlægsarbejdet gribes an, og hvad man som beboer eller forretningsdrivende kan forvente. Desuden vil der blive informeret om, hvordan trafikken skal afvikles under anlægsarbejdet, samt hvordan trafiksituationen bliver i fremtiden i området. Desuden får man tips til, hvordan man kan holde sig orienteret om det igangværende arbejde.

Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til fagfolkene fra Odense Letbane og Odense Kommune – både i salen og individuelt efter mødet.

Det er nødvendigt at tilmelde sig infomødet. Tilmelding skal ske via dette link.

 

Tilmeld dig infomødet her

 

Selve anlægsarbejdet begynder på Højstrupvej, mens der på Rismarksvej vil foregå nogle forberedelser frem til, at det egentlige anlægsarbejde går i gang i januar 2018.

I første omgang går arbejdet ud på at skabe plads til, at letbanesporene kan blive anlagt. Det gøres ved at bygge nye vejbaner, cykelstier og fortove ved siden af letbanens kommende spor. Dette arbejde forventes at vare frem til foråret 2019.

I umiddelbar forlængelse heraf går arbejdet med at lægge spor, rejse køremaster, bygge stationer og så videre i gang. Det varer ifølge planen frem til midten af 2020.

 

Zoom helt tæt på: Sådan bliver letbanen i dit nabolag

 

Højstrupvej kan i anlægsperioden blive midlertidigt ensrettet i retning fra Rismarksvej mod Møllemarksvej. Busruter på Højstrupvej kan i den forbindelse også blive omlagt.

Derimod vil der på Rismarksvej gennem hele perioden blive opretholdt trafik i begge retninger.

På et tidspunkt i løbet af anlægsarbejdet vil enderne af Frodesvej, Vermundsvej og Lille Højstrupvej blive lukket ud mod Højstrupvej.

Husk at man altid kan finde alternative ruter gennem Odense, når der er arbejde i byen, på www.odenserundt.dk

 

Tilmeld dig infomødet her

 

 

 

 

Relaterede nyheder

Så langt er vi nået

Instagram @byenibevaegelse

Nyheder
×